Skip to main content
UDDANNELSE

Virksomhedscase og praktik blev vejen til job: Rasmus greb chancen og gjorde en forskel

Kombinationen af praksisnære fag og praktik er én af grundpillerne på bacheloren i Sports- og eventmanagement hos Syddansk Universitet Esbjerg. En virksomhedscase førte til praktik hos SportsPark Blaavandshuk for Rasmus Stensgaard, der leverede så gode resultater, at han nu er blevet ansat.

Rasmus Stensgaard kom egentlig til Esbjerg med en kontrakt som håndboldtræner i hånden. Efter et års udenlandseventyr som kvindetræner i en færøsk klub havde han lavet en aftale med Team Esbjerg HK om at træne deres U18-hold. For Rasmus, der oprindeligt er fra Odder, endte flytningen til Esbjerg dog ikke kun med et skifte fra den færøske til den danske håndboldscene, men også med en mulighed for at kombinere interessen for sport med en videregående uddannelse.

 

”Syddansk Universitet i Esbjerg havde som det eneste sted i Danmark en bacheloruddannelse i Sports- og eventmanagement, så det passede egentlig perfekt,” fortæller Rasmus om sin beslutning om at læse Erhvervsøkonomi, HA ved siden af trænergerningen.

 

Virksomhedscase blev døråbner

Studiet på Sport- og eventmanagement blev et møde med en meget praksisnær uddannelse, hvor flere af fagene tager udgangspunkt i rigtige virksomhedscases. Derfor stiftede Rasmus allerede på 2. semester bekendtskab med virksomheden SportsPark Blaavandshuk i faget Marketing.

 

”I faget skulle vi undersøge en virksomhed på baggrund af et virksomhedsoplæg og en case. Min gruppe valgte at undersøge SportsPark Blaavandshuks B2B-salg, og vi udarbejdede en handlingsplan for, hvordan virksomheden kunne markedsføre sig,” fortæller Rasmus.

 

Handlingsplanen blev fremsendt til SportsPark Blaavandshuk, og relationen, der blev etableret allerede på 2. semester, ledte til, at Rasmus kontaktede virksomheden, da han skulle i praktik på 5. semester.

 

”Jeg synes, det ville være spændende at arbejde videre med casen i en virksomhedspraktik, så jeg tog fat i Thomas Nyholm og Helle Dahl, der har det operationelle ansvar for sportsparken, og de var heldigvis med på ideen.”

 

Fra praktik til studiejob

At tage chancen og kontakte SportsPark Blaavandshuk viste sig at være en god beslutning. Rasmus endte nemlig med at få ansvaret for et selvstændigt projekt, hvor opgaven bestod i at udvikle sportsparkens lejrskolekoncept og udarbejde en markedsføringsstrategi.

 

”Nationalpark Vadehavet og Seismonaut havde foretaget en markedsføringsanalyse på området, og jeg skulle så omsætte analysen og tilpasse den sportsparkens virksomhed, marked og målgruppe. Det handlede kort sagt om at finde ud af, hvordan vi tilpassede hele produktet, så vi ramte spot on på målgruppen,” forklarer Rasmus og fortsætter:

 

”Det var ikke kun at lave en marketingstrategi ud fra nogle teorier og modeller i en bog. Jeg lærte mine kolleger at kende og spurgte ind til deres arbejdsdag og til virksomheden, så jeg forstod mekanismerne og processerne og kunne lægge en plan ud fra det.”

 

Rasmus hårde arbejde resulterede i en rapport med handlingsplaner og anbefalinger, som han præsenterede for sportsparkens bestyrelse. Rapporten ender dog ikke med at samle støv i en skuffe, for bestyrelsen fandt Rasmus’ arbejde så interessant, at de valgte at gå videre med de indsatsområder, han havde foreslået – med Rasmus ved roret som studentermedhjælper.

 

Find en praktikplads, der giver plads

Selvom Rasmus greb chancen og arbejdede hårdt for at skabe resultater, fremhæver han SportsPark Blaavandshuks tilgang som afgørende for, at outputtet blev så positivt. Virksomheden skabte nemlig et rum, hvor der både var plads til at lave fejl og lære, men også til at udvikle og omsætte ideer til praksis. Derfor er Rasmus heller ikke i tvivl om, hvad han vil anbefale andre at lede efter hos en kommende praktikplads:

 

”Jeg vil først og fremmest anbefale at finde en virksomhed, som har brug for kompetencerne. For det andet vil jeg anbefale, at man finder et sted, hvor de tager imod, giver plads og tør lade dig stå på egne ben. Det gør, at du bliver nødt til virkelig at forstå teorien fra studiet for at omsætte den i praksis.”

 

Som studentermedhjælper skal Rasmus arbejde videre med lejrskolekonceptet som projektets kontaktperson, hvor han blandt andet skal være med til at udvikle den kommercielle drift. At kontakten til virksomheden blev etableret i første omgang, tilskriver han et godt arbejde af sine undervisere:

 

”Den her mulighed var nok aldrig opstået, hvis ikke vores undervisere har så stort fokus på at gøre fagene praksisnære med inddragelse af rigtige virksomheder og cases. Det bidrager enormt meget til vores læring og er én af grundene til, at jeg taler så godt for SDU Esbjerg, når jeg snakker med andre,” afslutter Rasmus.

Om uddannelsen

Faget ”Marketing” er en del af bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA– Sports- og eventmanagement. Faget er praksisorienteret, og som en del af faget skal de studerende løse en marketingudfordring for en virksomhed.

Redaktionen afsluttet: 03.02.2021