Skip to main content
DA / EN

Nyt om samarbejdet mellem UC Syd og SDU/Esbjerg

Ph.d.-projekt om inklusion i folkeskolen med særligt fokus på skolelederes betydning for inklusion

Anders Sandgaard, der er cand. pæd. i pædagogisk psykologi er ansat i et  ph.d. - projekt (2016 - 2018) om inklusion i folkeskolen med særligt fokus på skolelederes betydning for inklusion.

 

Dette projekt gennemføres i samarbejde med UC Syd ved Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion. UC Syd finansierer alene projektet, og professor John Storm Pedersen er hovedvejleder for Anders, som er indskrevet på SDU´s ph.d.-skole.

 

Vi arbejder på at skabe en lille konsortium mellem UC Syd og SDU/Esbjerg med særligt henblik på at søge om penge i A.P. Møller fonden i efteråret 2016. Pengene skal bruges til at finansiere et projekt om Skolereformen, der har fokus på ledelse af folkeskoler, der styres (lokalt) via mål- og performancetal.

 

Tre ’enheder’ på UC Syd deltager i en nordisk seminarrække på Campus Esbjerg vedrørende fagprofessionelle, digitalisering og velfærdsydelser.

 

Professor John Storm Pedersen deltager i gå-hjem-møder i ’søjlen’ for uddannelse af socialrådgivere. I den forbindelse drøftes mulighederne for at etablere et samarbejde om evidens/dokumentation af sociale ydelser.

 

Læs mere om Ph.d.-projektet

Redaktionen afsluttet: 12.02.2016