Skip to main content

Invitation til onlinekonference om forebyggelse af bygningsskader

Onlinekonferencen afholdes onsdag den 27. januar fra 8.30 - 11.30

Med afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling bliver der på Risk Research Conference sat fokus på klimaforandringerne i Nordeuropa. På konferencen får du belyst de nye risici, som klimaet skaber på ejendomsområdet og du får belyst effekten af at forebygge skader – herunder effekten af brandalarmer og tyverialarmer både i forhold til selve skaden og i forhold til forsikringspræmien.

 

Onlinekonferencen foregår onsdag 27. januar fra 8.30 - 11.30. Sidste tilmeldingsfrist er 25. januar 2021.

 

Konferencen afholdes online og er målrettet risikoansvarlige, der har ansvar for en større portefølje af bygninger i en kommune eller i et ejendomsselskab. Du kommer til at høre eksperter og forskere præsentere deres seneste erfaringer og nyeste viden om skadeforebyggelse i relation til ejendomme og byudvikling.

Tilmelding

Deltagelse i konferencen er gratis, og tilmelding er nødvendig. Alle tilmeldte deltagere vil modtage et link, som giver dem adgang til konferencen. Sidste frist for tilmelding til onlinekonferencen er mandag 25. januar, og tilmelding sker i boksen til højre på denne side. 

Se programmet på riskconference.dk

Yderligere info

Hvis du har spørgsmål om konferencen, er du velkommen til at kontakte Simon Sølvsten på e-mail på simon.solvsten@willistowerswatson.com

Tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist er 25. januar 2021

Tilmeld dig her

Redaktionen afsluttet: 13.11.2020