Skip to main content
DA / EN
Forskningsprojekt

SDU-forsker skal undersøge, hvorfor folk på landet har en højere livskvalitet end andre

Et nyt forskningsprojekt som SDU-forskeren Pia Heike Johansen koordinere skal undersøge, hvorfor folk i yderområderne har en højere livskvalitet på landet end i byerne. Ved at undersøge bl.a. de forskellige forståelser af livskvalitet i hverdagslivet på landet, kan det være med til at nuancere debatten om, hvordan land og by kan understøtte hinanden. Hør forskeren fortælle om projektet.

I et nyt forskningsprojekt, som har fået titlen ”Livskvalitet i yderområder og landdistrikter”, skal lektor på Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi og Center for Landdistriktsforskning Pia Heike Johansen, sammen med andre forskere fra to andre universiteter være med til at undersøge sammenhængen mellem livskvalitet, stedbundne potentialer, fællesskaber og det byggede miljø i yderområderne.

Pia står i spidsen for det første delprojekt, der hedder ”Livskvalitet i hverdagslivet”. Her undersøger hun forståelser af livskvalitet i hverdagslivet på landet, og hvordan de kobles til fællesskaber, traditioner, stedsidentitet, lokale mødesteder og translokale relationer. Pia Heike Johansen koordinerer desuden samarbejdet med de øvrige forskere i projektet, der støttes med 4,8 millioner kr. af RealDania.

Hvad er det, der skaber en højere livskvalitet?

Ofte bliver landdistrikterne fremstillet i en negativ sammenhæng i medierne. Flere undersøgelser viser dog, at man på landet har en højere livskvalitet end i de større byer. I en undersøgelse lavet af Realdania i samarbejde med Gallup svarer 82 procent af personerne i landdistrikterne, at de har en høj livskvalitet, hvorimod landsgennemsnittet er 76,8 procent.

Pia Heike Johansen vil derfor gerne undersøge, hvilke faktorer der er med til at give en højere livskvalitet og forhåbentligt skabe en mere nuanceret debat om udkantsområderne.

- Er det fordi man er tættere på naturen, har bedre naboer, aktivt er søgt væk fra byens projektstress? Det prøver vi at undersøge. Vi kan bruge svarene til at nuancere diskussionen om landdistrikter og udkantsområder, der ofte bliver talt ned. Måske kan byerne ligefrem lære noget,« siger forskeren.

Hør Pia Heike fortælle om forskningsprojektet


Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet består af fire delprojekter som hver især gennemføres af forskere fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Delprojekterne anvender forskellige tilgange og metoder. Ved at få belyst livskvalitet på landet og i yderområderne fra forskellige vinkler er det ambitionen af skabe en grunding og dybdegående viden om livet på landet og de faktorer, som skaber livstilfredshed. Dette er ikke undersøgt tidligere.

Mød forskeren
© Normann Sloth

Pia Heike Johansen er lektor ved Institut for Sociologi, Miljø-og Erhvervsøkonomi og forsker bl.a. i land-by relationer i forhold til landskab, erhvervs- og kulturliv med fokus på hverdagslivets udviklingsdynamik og de politiske betingelser for denne. Du kan læse mere om Pia og hendes forskning her.

Se Pia Heike Johansen's SDU-profil her

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om forskningsprojektet kan du læse om det inde på RealDanias hjemmeside

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 05.03.2019