Skip to main content

Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne

Projektet fokuserer på betydningen af udflytning af statslige arbejdspladser, og hvilke forandringer det skaber for den lokale beskæftigelse i landdistrikter

Projektet tager udgangspunkt i Sikkerhedsstyrelsens flytning til Esbjerg i 2004/2005 og SKAT Betalingscentrets flytning til Ringkøbing i 2007.

Der fokuseres på to teoretiske effekter: at de nye statslige arbejdspladser komplementerer og øger beskæftigelsen, eller at de nye arbejdspladser forårsager knaphed på kompetent arbejdskraft, fortrænger beskæftigelsen i den private sektor og giver lønstigninger.

Undersøgelsen kombinerer spørgeskema- og interviewundersøgelse med en økonometrisk metode med syntetiske kontrolgrupper for hver af de to cases.

Projektets erfaringer og resultater formidles med en rapport, debatindlæg, en instruktiv video, samt en workshop for forskere, politiske beslutningstagere og repræsentanter fra landdistrikterne.

Projektet er finansieret af midler fra Landdistriktspuljen. Den samlede bevilling lyder på  godt 800.000 kr., hvoraf  ca. halvdelen tilfalder CLF under Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi.

Projektperiode: 1. oktober 2018 til 31. december 2020.

Forskerne på projektet er lektor Jens Fyhn Lykke Sørensen, professor Gunnar Lind Haase Svendsen, professor mso Torben Dall Schmidt og professor Peter Sandholdt Jensen.

 

Redaktionen afsluttet: 31.07.2018