Skip to main content

Nyt certificeret kort program (CeP) i Flygtninge og Integration

Allerede fra foråret 2017 igangsætter Instituttet dette program, som således vil udgøre forskningsbaseret efteruddannelse

Uddannelsen består af 3 moduler:

Modul 1
Kulturmøde og Arbejdsmarkedsintegration (foråret 2017)

Modul 2
Uledsagede flygtninge og Antiradikalisering (efteråret 2017)

Modul 3
Migration, sundhed og sygdom (efteråret 2017)

Læs mere på vores hjemmeside om programmet (CeP) i Flygtninge og Integration.

Af hjemmesiden fremgår ligeledes oplysninger om tidspunkter for undervisningen, hvem underviserne er, sted, adgangskrav, pris og tilmeldingsfrist.


Redaktionen afsluttet: 10.01.2017