Skip to main content

Esbjergs Universitetspris uddelt

Prisen blev uddelt den 22. november til de bedste studerende fra SDU Esbjerg og Aalborg Universitet Esbjerg

Clara Josefine Feldmann, MSc in Environmental and Resource Management fra SDU Esbjerg og studerende Jesper Liniger, M.Sc. Eng., ph.d. i Energiteknologi fra Aalborg Universitet Esbjerg og hædret med Esbjerg Universitetspris ved en prisuddeling på SDU Esbjerg. Prisen uddeles hvert år til en fremragende studerende ved de to universiteter i Esbjerg for at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering. 

 

Clara Josefine Feldmann fra SDU Esbjerg var blevet indstillet til prisen på baggrund af sin specialeopgave "Bæredygtig køling - analyse af drivere og forhindringer for succes.” Specialet blev tildelt karakteren 12.

 

Clara er blevet inspireret til at forske i bæredygtig køling pga. det kommende datacenter ved Esbjerg, hvor der er potentiale i at udnytte den varme, der udvikles ved køling af serverne – og ikke mindst opbevare den til senere brug.

 

I sit speciale analyserer Clara, hvordan bæredygtig køling kan opnås ved at fokusere på de store mængder overskydende energi fra virksomheder med store kølebehov, som fx industri, detailhandel og datacentre, og på hvordan denne overskydende energi effektivt kan udnyttes, således at energisystemernes samlede miljøpåvirkning reduceres.

 

Baseret på et studie Clara lavede hos Danfoss A/S, har hun afdækket mulighederne for, at virksomheder med kølebehov bliver til "prosumers" – sammentrækning af producer og consumer (engelsk for forbruger) – inden for et større energisystem. Analysen afdækker, hvordan virksomheden enten selv kan udnytte den overskydende varme, erstatte varmeforbrug fra andre kilder og/eller returnere det tilbage til et fjernvarmenettet.

 

Med den øgede udbredelse af vedvarende energikilder som vind og sol, er Claras studie yderst aktuelt, fordi det gør det muligt at udnytte oplagret energi, når vind- og solenergi ikke er tilgængelig.

 

Emnet har meget høj relevans for virksomheder såvel som samfund, ikke mindst for en energimetropol som Esbjerg. Specialet er udført i tæt samarbejde med Danfoss A/S, hvor specialets struktur, herunder idéudvikling, dataindsamling og analyse samt udledning af nyttige konklusioner er baseret på Claras egne ideer og forslag.

 

Bag prisen på i alt 50.000 kr., der har til formål at fremme erhvervsrettet forskning i innovation, kompetence og internationalisering, står Business Esbjerg og en række fonde.

 

Universitetspris_2018

 

Universitetspris_2018

Redaktionen afsluttet: 23.11.2018