Skip to main content

Webinar: Forretningsmodeller og erhvervsfremme efter Covid-19 – hvad har vi lært af genstartNU?

Industriens Fond afsatte 150 mio. kr. under programmet genstartNU til at hjælpe danske SMV’er gennem krisen og omstille sig til en ny konkurrencesituation. En ny erfaringsopsamling viser, at resultaterne har været imponerende. Mere end 2000 SMV’er har deltaget i programmet, og langt de fleste har gennemført forbedringer i forretningsmodellen, der også styrker dem på længere sigt.

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 13.00 - 15.00 kan du deltage i et webinar, hvor IRIS Group og Center for Bæredygtig Erhvervsfremme præsenterer resultaterne fra deres undersøgelse i forbindelse med genstartNU projektet, der er finansieret af Industriens Fond. Webinaret tager sit udgangspunkt i erfaringsopsamlingen fra undersøgelsen, der havde til formål at evaluere programmets design, værdiskabelse og resultater samt at opsamle læring, som kan være til inspiration for fremtidige indsatser og programmer hos både private fonde og det offentligt finansierede erhvervsfremmesystem.

Erfaringsopsamlingen baserer sig på interviews og dybdegående casestudier med ca. 150 virksomheder og 35 rådgivervirksomheder samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende virksomheder.

Blandt analysens mange resultater er de væsentligste bl.a.:

  • Forløbene har generelt haft stor effekt i virksomhederne. Et meget stort flertal angiver, at forløbet har styrket deres viden og kompetencer – endda ofte på flere områder.
  • Langt de fleste deltagende virksomheder har gennemført forbedringer i forretningsmodellen, der også styrker dem på længere sigt.
  • Mange SMV’er har et ønske om eller behov for at justere sin forretningsmodel. Ny teknologi, grøn omstilling, mv. skaber nye muligheder samt internt og eksternt pres for udvikling i SMV’erne.

SMV-venligt værktøj

Projektet har bl.a. dokumenteret, at mange SMV’er slås med ubalancer i forretningsmodellen, og at der er behov for SMV-venlige værktøjer, der kan bruges til at styrke forretningsmodellen.

Projektets parter har derfor som led i projektet – i tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Sydjylland – udviklet et værktøj, der skal gøre det nemt for SMV’er at komme i gang med at efterse forretningsmodellen. Værktøjet baserer sig bl.a. på et litteraturstudie af forretningsmodeller som begreb og disciplin samt en stor international desk research af SMV-værktøjer til forretningsudvikling. Dette baggrundsarbejde er gjort tilgængeligt for erhvervsfremmesystemet.

Værktøjet kombinerer en digital selvtest på Virksomhedsguiden.dk med muligheden for at benytte sig af et opfølgende, gratis sparringsforløb i det regionale erhvervshus.

Program for webinaret

Kl. 13.00 Velkomst ved v/ Mads Bruun Ingstrup, leder af Center for Bæredygtig Erhvervsfremme.
Kl. 13.10 Industriens Fond om erhvervsfremme, v/ Charlotte Kjeldsen Krarup, udviklingsdirektør Industriens Fond.
Kl. 13.20 Forretningsmodeludvikling under Covid-19 – hvordan har SMV’er brugt tænkepausen til at omstille forretningen? v/ Poul Houman Andersen, professor Aalborg Universitet.
Kl. 13.40 Spørgsmål og diskussion.
Kl. 14.00 Fremtidens erhvervsfremme – hvad har vi lært af genstartNU? v/ Jens Nyholm, direktør IRIS Group.
Kl. 14.15 Præsentation af ”Udviklingskompasset” – et digitalt værktøj til test af forretningsmodellen, v/ Jens Nyholm, direktør IRIS Group, og Flemming Troelsen, konsulentchef Erhvervshus Hovedstaden.
Kl. 14.30 Spørgsmål og diskussion.
Kl. 14.45 Center for Bæredygtig Erhvervsfremme – et nyt forskningscenter med ambition om at nytænke dansk erhvervsfremme, v/ Mads Bruun Ingstrup, leder af Center for Bæredygtig Erhvervsfremme.
Erfaringsopsamlingen fra Industriens Fonds genstartNU-program er udarbejdet af IRIS Group i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.
Redaktionen afsluttet: 07.02.2022