Skip to main content
Webinar

Større virksomheders bidrag til FN's verdensmål: Fra blændværk til substans?

Webinar om større virksomheders anvendelse af FN's verdensmål.

Tilmeld her.

Tirsdag den 6. juli kl. 14.30 – 15.30 afholder SDU i Kolding webinar om større virksomheder brug af FNs verdensmål. Vi har inviteret Samanthi Silva fra Centre for Sustainability Management på Leuphana Universität i Tyskland til at fortælle om, hvordan mange større virksomheder bruger FN's verdensmål som marketing og blændværk samt peger på det potentiale, der ligger i at sætte dem substantielt i spil i udviklingen af bæredygtighed. 

Det er gratis at deltage.

FN's verdensmål har sat en ambitiøs dagsorden for en global omstilling til større social og miljømæssig bæredygtighed. For at lykkes med denne dagsorden kræver det blandt andet, at store virksomheder melder sig under fanerne og arbejder målrettet efter verdensmålene. Det er da også blevet påpeget af mange, at FN's verdensmål kan styrke virksomheder, der kan opbygge legitimitet og måske gribe nye forretningsmuligheder indenfor bæredygtighed, hvis de formår at gøre op med ”business as usual”.

I dette webinar sætter Samanthi Silva fokus på de større virksomheders arbejde med FN's verdensmål, som det bliver afrapporteret i deres eksterne kommunikation om bæredygtighed. Hendes forskning tegner et broget billede, hvor mange virksomheder bruger FN's verdensmål som blændværk, mens andre tager dem ind i kernen af deres arbejde. På baggrund af dette vil vi diskutere potentialer og udfordringer i forhold til større virksomheders arbejde med FN's verdensmål.

Webinaret er relevant for praktikere, undervisere og forskere, der arbejder med verdensmålene samt ledelse og kommunikation i større virksomheder. Moderator på webinaret er Steffen Korsgaard, institutleder ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU i Kolding. Webinaret afvikles på engelsk, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål på dansk.

Dette webinar er det tredje i en række webinarer fra SDU i Kolding med fokus på FN’s verdensmål. Med denne webinarserie ønsker vi at sætte fokus på både succeshistorierne og udfordringerne ved verdensmålsagendaen i en global og lokal kontekst.

Tilmelding

https://www.conferencemanager.dk/sdgwebinarjuli

Redaktionen afsluttet: 14.06.2021