Skip to main content

Studie skal afhjælpe unges dårlige økonomi

”Vi ved, at økonomisk mistrivsel er et stort problem, og at de unge, der har økonomiske problemer, har svært ved at tale om det, da det er et tabubelagt emne.”

Af Tina Højrup Kjær, , 08-10-2018

Sælg din gæld var én af de idéer, der kom frem på en idégenereringsworkshop på SDU Kolding med temaet: Unges økonomiske mistrivsel. På workshoppen deltog en 10. klasse fra Kolding Realskole, Kolding Kommune, Danske Bank, iværksættervirksomhederne Unishare og Pay4it samt studerende på cand.merc. i entreprenørskab og ledelse på SDU. Formålet med workshoppen var at idégenere på et samfundsrelevant emne, så de kandidatstuderende efterfølgende kan arbejde videre med idéerne og ende med realiserbare løsningsforslag og forretningsmodeller.

Økonomisk mistrivsel har konsekvenser

”Vi ved, at økonomisk mistrivsel er et stort problem, og at de unge, der har økonomiske problemer, har svært ved at tale om det, da det er et tabubelagt emne”, forklarer Majbritt Rostgaard Evald, der er lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Kolding.

Hun suppleres af Karen Østerkjerhuus, der går i 10. klasse på Kolding Realskole:

”Undersøgelserne, som vi har læst, viser, at hvis du er i økonomisk mistrivsel, så er du som regel også i social mistrivsel. Og det sociale har betydning for hele dit liv. Altså det kan virkelig gå ind og påvirke dig som person. Og derfor synes jeg, det er nødvendigt at gøre en indsats”, lyder det fra Karen Østerkjerhuus.

Samarbejde og inspiration på tværs

Spørgsmålet er så bare, hvad indsatsen skal bestå i. Og for at få det bredest mulige perspektiv på problemstillingen, blev der på workshoppen arbejdet i grupper på tværs af interesse og årgange. Og inddelingen på tværs faldt i god jord hos deltagerne.

”Jeg synes, det er rart at arbejde på tværs med andre instanser end dem, vi er vant til at arbejde sammen med. Og så synes jeg, det er rart, at de unge er her i dag. Potentielt set kommer vi til at hilse på nogle fra deres årgang senere, og jeg synes, det er super at få et indblik i deres hverdag og tankegang”, lyder det fra Nick Ove Petzerling, teamleder for Økonomisk Rådgivning og Administration ved Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Kolding Kommune.

”Det med at arbejde proaktivt med emnet og få lov til at prøve at arbejde med de unge og høre, hvilken vinkel de har på det, det kan vi bare bruge til rigtig meget”, fastslår han.

Mange idéer på bordet

På workshoppen kom der flere forskellige idéer på bordet. Èn af dem er Sælg din gæld, der går ud på, at man kan ’sælge’ sin gæld til en virksomhed mod, at man efterfølgende arbejder gælden af i den pågældende virksomhed. På den måde kan man få en mere normal tilværelse, forklarede gruppen bag idéen.

En anden idé er at lave en app, der indeholder en madplan, indkøbstips gennem tilbudsaviser, et overblik over rester af mad i køleskab og fryser m.m. App’en skal være et redskab til at spare penge på indkøb og til at styre ressourceforbruget.

For det kan være rigtig svært at styre økonomien, når man føler sig presset til at bruge flere penge, end man har.

”Der er en social forventning til, at du kan sidde på en café, selv om det er sidst på måneden, så kan du lige bruge 100 kr. der, og så bagefter tager vi ned og shopper lidt. Og de fleste oplevelser, man har sammen, det foregår steder, hvor man bruger penge”, fastslår Karen Østerkjerhuus.

Det ser altså ud til, at der er et reelt behov for at udvikle nogle værktøjer til bl.a. at styre økonomien, så færre unge kommer ud i økonomisk mistrivsel.

Arbejder videre med idéerne

”Alt taler for, at vi bør se nærmere på området for at kunne dæmme op for de problemer, økonomisk mistrivsel skaber for det enkelte unge individ, de organisationer problemet kommer til at berøre - fx banker, offentlige organisationer m.m. og ikke mindst samfundet og de unges pårørende”, konkluderer Majbritt Rostgaard Evald.

En af de kandidatstuderende, der skal arbejde videre med idéerne frem til jul, er Amalie Soelberg:

Jeg synes, det er en rigtig god måde, vi har gjort det på i dag med at blive sat i nogle grupper, hvor vi både er erhvervsdrivende, kandidatstuderende og så 10. klasses elever, og så synes jer, at de idéer, vi er kommet op med, har berørt rigtig mange forskellige områder”, forklarer Amalie Soelberg og fortsætter:

”Vi skal bruge det efterfølgende på vores studie og til vores eksamen, så det er noget, vi skal arbejde med et par måneder endnu. Vi skal bruge det til selv at komme igennem den her proces fra idégenerering til at stå med en mulig idé, som vi vælger at gå videre med, så det ender med at være realiserbart, så det bliver rigtig spændende.”
Redaktionen afsluttet: 08.10.2018