Skip to main content

International forskningsworkshop med fokus på forskningstyngde og relevans

D. 24. maj dannede Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse rammen om en international forskningsworkshop med fokus på entreprenørskab og kontekst. Workshoppen indeholdt blandt andet key note oplæg fra Alistair Anderson (Robert Gordon University i Aberdeen) og Johan Gaddefors (SLU i Uppsala).

Workshoppen var medarrangeret af Insero, og netop samarbejdet mellem universiteter og organisationer, der arbejder med at fremme entreprenørskab i praksis, var et centralt tema. Balancen mellem at sikre forskningsmæssig tyngde og højde samtidig med at være relevant for de regionale aktører og samarbejdspartnere, er en vigtig udfordring for forskere i entreprenørskab. ”Der ligger en svær udfordring i på den ene side at lave forskning, der udforsker generiske temaer og mekanismer til forskningsmiljøet, men samtidig sørge for at oversætte og kontektstualisere disse så vi kan være aktive og værdiskabende for lokale og regionale aktører som eksempelvis Insero”, udtaler Steffen Korsgaard, der var arrangør af workshoppen. ”Det er vigtig for en virksomhed som Insero at være opdateret på nyeste forskning inden for entreprenørskab, og derfor var det relevant for os at deltage. Vi anvender viden i praksis og vi vil gerne have forskere til at forholde sig til den kontekst vi arbejder i – derfor er det nødvendigt med workshops som disse, hvor praksis og forskning mødes…”, fremhæver Katrine Læssøe Mikkelsen, Team Lead i Insero A/S, der repræsenterede Insero på workshoppen.

 

Netop vigtigheden af at forstå de kontekstuelle forhold, der påvirker effektiviteten af forskellige modeller og værktøjer, blev fremhævet af adskillige af de deltagende forskere. Der var således bred enighed om, at vi skal være forsigtige med at tage modeller og koncepter fra eksempelvis Silicon Valley og tro, at de uden videre kan implementeres eksempelvis i Danmark.

 

Redaktionen afsluttet: 01.06.2018