Skip to main content

Steffen Korsgaard - ny professor MSO

”Professorernes rolle er jo på en eller anden måde at gå forrest. Prøve at være tydelige og prøve at gå forrest i at lave god forskning og god udveksling med det omgivende samfund. Og det tager jeg meget alvorligt”.

Ny professor MSO ved IER

Steffen Korsgaard er udnævnt til professor MSO ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Kolding, hvor han bl.a. forsker i entreprenørskab i landdistrikter og social innovation.

Entreprenørskab og tilfældigheder

Interessen for entreprenørskab opstod i forbindelse med en ansættelse som forskningsassistent på Handelshøjskolen i Århus for 10 år siden, hvor Steffen Korsgaard blev involveret i et projekt omkring entreprenørskab og vækst:

”Det var meget spændende, og så tog den ene ting ligesom den anden. Det var egentlig lidt en tilfældighed, fordi jeg lige landede på det projekt, og så rullede det ligesom derfra”, mindes Steffen Korsgaard.

Værdiskabende funktion

Siden har han beskæftiget sig indgående med entreprenørskabsforskning:

”For mig er entreprenørskab sådan en grundlæggende værdiskabende funktion. Entreprenører skaber værdi ved at lave nogle nye kombinationer af eksisterende ressourcer og teknologier og så sætte dem ind i nogen sammenhænge, hvor de løser nogle problemer – og derved skaber værdi”, forklarer Steffen Korsgaard.

Og det er da også entreprenørskab, der har fået ham til at rykke sin forskning til SDU Kolding i 2017.

”Kolding har jo, måske som det eneste sted i Danmark, sådan egentlig et dedikeret entreprenørskabsforskningsmiljø. Der sidder jo folk og laver entreprenørskabsforskning på alle universiteterne rundt omkring i Danmark, men Kolding har det eneste institut, der hedder noget med entreprenørskab – og har en gruppe af forskere, som er meget optaget af entreprenørskab, og som er gode til det”, forklarer Steffen Korsgaard.

Vær tydelig og gå forrest

En titel som professor MSO signalerer et vist ambitionsniveau omkring forskningen, og det ligger i professoratets natur, at forskeren skal levere lidt mere og bidrage lidt mere til instituttets, fakultetets og universitetets udvikling.

”Professorernes rolle er jo på en eller anden måde at gå forrest. Prøve at være tydelige og prøve at gå forrest i at lave god forskning og god udveksling med det omgivende samfund. Og det tager jeg meget alvorligt”, slutter den nyudnævnte professor MSO.

Redaktionen afsluttet: 04.05.2018