Skip to main content
Ny rapport

Danske produktionsvirksomheders sourcing praksis

set i lyset af COVID-19 og brugen af nye digitale teknologier.

Denne rapport behandler resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt danske produktionsvirksomheder med fokus på sourcing praksis set i lyset af COVID-19 og brugen af nye digitale teknologier.

I alt har 213 respondenter deltaget i undersøgelsen. Formålet med undersøgelsen er at afdække konkret sourcing praksis, herunder lokalisering af produktion, samt hvordan beslutninger herom er blevet påvirket af COVID-19 og af udviklingen af nye digitale teknologier.

Specifikt søger undersøgelsen at give svar på følgende seks spørgsmål:

  1. Hvorfra sourcer virksomhederne i dag, og hvordan forventes dette at udvikle sig over de kommende tre år?
  2. Er virksomhedernes sourcing strategi ændret som følge af COVID-19?
  3. Hvordan bliver virksomhedernes forsyningskæder påvirket af forstyrrelser?
  4. I hvilken grad flyttes produktion ud af Danmark og/eller tilbage til Danmark?
  5. I hvilken grad bruges digitale teknologier i produktionsprocesser?
  6. Hvorledes har virksomhedernes performance udviklet sig over de seneste tre år?

Hent rapporten som pdf her.

 

NY RAPPORT:

Danske produktions-virksomheders sourcing praksis set i lyset af COVID-19 og brugen af nye digitale teknologier.

Hent rapporten her ...

Redaktionen afsluttet: 30.08.2022