Skip to main content

Nyt projekt skal klæde mindre virksomheder bedre på til kriser

Når kriser som coronapandemien indtræffer, kræver det, at virksomheder har styr på kriseberedskabet. Det gælder også for danske virksomheder, og med et nyt projekt er der hjælp på vej til særligt de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

En vigtig opskrift mangler. Opskriften på hvordan danske virksomheder opbygger et beredskab til effektivt at klare en mulig anden bølge af covid-19 og andre fremtidige kriser. Det er netop den opskrift, som forskere ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU har sat sig for at finde frem til med støtte fra Industriens Fond.

Det, vi vil undersøge, er, hvilke krisestrategier virker og bør sættes i søen, og hvilke batter ikke og bør druknes. Og hvordan kan SMV’er med fordel forberede sig på fremtidens kriser,” udtaler professor Kim Klyver.

Kriser kræver parathed

Kriser truer virksomheder med farer og nedgang. Men kriser lokker også med nye muligheder for forretningsudvikling. Nogle virksomheder dribler styrket og mere robuste ud af krisen, mens andre bliver svækket og i værste fald køres helt i sænk og lukkes. At komme styrket igennem en krise kræver kriseparathed, og at både små og store virksomheder evner at omstille sig, det vil sige at være finansielt, organisatorisk og kulturelt fleksible. Det er en del af opskriften på at kunne gentænke og spotte nye forretningsmuligheder under krisers yderst uforudsigelige og usikre omstændigheder.

Men små og mellemstore virksomheder møder kriser forskelligt. Nogle virksomheder er fleksible og omstiller sig hurtigt, og de er enten kriseparate eller kriseudnyttende, afhængigt af om en krise påvirker dem positivt eller negativt. Andre virksomheder er kriseofre eller krisemodtagere. Det nye projekt stiller spørgsmålet: hvad skal SMV’er lære af covid-19? - og forskerne skal undersøge, hvordan en virksomheds kriseparathed er medstemmende for valget af krisestrategi samt effekten heraf.

Vil skabe forståelse af krisestrategiers betydning og effekt

Projektet kommer til at trække på omfattende datamateriale, herunder en spørgeskemaundersøgelse, registerdata og interviews. Og modsat en række andre forskningsprojekter på området, så vil projektets undersøgelsesdesign være baseret på en ’før, under og efter’ logik. Dette design åbner nye muligheder for at forstå forskellige krisestrategiers betydning og effekter, afhængigt af hvordan den enkelte virksomhed i første omgang træder i krisen; virksomhedens kriseparathed.

Efterspørgslen efter netop den viden er stor. Stifter og direktør Per Bach fra rengøringsvirksomheden Art Service udtaler: ”Coronakrisen gør ting usikre, selvom den bestemt også åbner nye muligheder for os. Det vil være en stor hjælp at få indsigt i, hvordan vi i fremtiden bedre kan ruste os til kriser.”

Samarbejde mellem flere parter

Projektet ledes af professor Kim Klyver og lektor Suna Løwe Nielsen fra SDU’s Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Begge har tidligere beskæftiget sig med SMV’er og entreprenørskab i krisetider. Professor Kim Klyver udtaler: ”Dansk økonomi er afhængig af, at vores SMV’er blomstrer og ikke visner i krisetider. Hele pointen er at udvikle værktøjer og viden, som kan hjælpe SMV’erne. Jeg glæder mig rigtig meget til projektforløbet”. Suna Løwe Nielsen uddyber: ”Kriseparathed er helt afgørende. Men det er også komplekst, og vi mangler simpelthen mere viden på området. Derfor ser jeg frem til for alvor at trække i arbejdstøjet.

Projektets øvrige partnere inkluderer SMVdanmark, Business Kolding og Erhvervshus Sydjylland. De skal blandt andet hjælpe med dataindsamling, udvikling af værktøjer og ikke mindst formidling, så danske virksomheder og erhvervsfremmende aktører alle får gavn af resultaterne.

For Industriens Fond er projektet centralt og vigtigt i fondens portefølje af forskningsprojekter relateret til Covid-19:

Kriser kommer og går, og coronakrisen kan vise sig at blive både dyb og langvarig. Derfor er det også vigtigt, at vi lærer af krisen, så Danmark og dansk erhvervsliv kan komme styrket ud af den og stå stærkere, når nye kriser rammer i fremtiden,” siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond. Fonden har iværksat det nye projekt sammen med SDU som led i fondens særlige coronaindsats – genstartNU.dk – der både rummer en række forskningsinitiativer, men som i høj grad også leverer konkret hjælp til et dansk erhvervsliv, der i øjeblikket er hårdt presset.

Der er bevilget 2.111.566 kr. til projektet

Kontaktpersoner:

Professor Kim Klyver, SDU, kkl@sam.sdu.dk, mobil 25 139 333

Lektor Suna Løwe Nielsen, SDU, sso@sam.sdu.dk, mobil 22 980 676

Formidlingschef Ole Østrup, Industriens Fond, oos@industriensfond.dk, mobil 23 800 660

 

 
   

   
Redaktionen afsluttet: 10.09.2020