Skip to main content

Hvordan kan kommuner arbejde med FNs verdensmål?

Webinar om hvordan kommuner kan arbejde med FN's verdensmål, og hvordan dette arbejde kan understøtte kommunal udvikling.

Fredag den 24. september kl. 14.00 - 15.00 afholdes webinar om hvordan kommuner kan arbejde med FN's verdensmål ved Sara Gustafson (Associate Professor og afdelingsleder ved Linköping Universitet). Det er gratis at deltage.

De vigtige sociale og miljømæssige udfordringer, der er indrammet i FN's verdensmål fordrer effektiv lokal forankring og handling. Her er det kommunale niveau i mange lande centralt og uomgængeligt. Samtidig repræsenterer verdensmålene med deres tværsektorielle og transformative sigte en anledning for kommuner til at arbejde på nye måder og med nye partnere.

Det stiller nye krav til kommuner og deres samarbejder, herunder ikke mindst organisatoriske og ledelsesmæssige rammer og kompetencer.

I dette webinar sætter Sara Gustafson fokus på potentialerne og udfordringerne i kommuners arbejde med FN's verdensmål, og deler erfaringer fra sin seneste forskning og mangeårige erfaring med at arbejde med kommuner og bæredygtighed.

Webinaret er relevant for praktikere, undervisere og forskere, der arbejder med verdensmålene i eller sammen med kommunale aktører. Moderator på webinaret er Steffen Korsgaard, institutleder ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU i Kolding. Webinaret vil foregå på engelsk.

Dette webinar er det fjerde i en række webinarer fra SDU i Kolding med fokus på FN’s verdensmål. Med denne webinarserie ønsker vi at sætte fokus på både succeshistorierne og udfordringerne ved verdensmålsagendaen i en global og lokal kontekst.

Tilmeld dig her.

 

Redaktionen afsluttet: 26.08.2021