Skip to main content

SDU Kolding bidrager til bedre regional udvikling

Mads Bruun Ingstrup og Lone F. Toftild bidrog med ekspertise på international konference i Bryssel.

Konferencedeltagelse

Den 22. og 23. marts 2018 deltog specialkonsulent Lone F. Toftild og lektor Mads Bruun Ingstrup, begge fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på en konference i Bryssel med temaet ‘Boosting Innovative Entrepreneurship Ecosystem in Regions for Growth and Job Creation’. Konferencen er en del af projektet iEER Interreg Europe.

I alt deltog næsten 120 repræsentanter fra kommuner, regioner, universiteter, erhvervskontorer og virksomheder.

Oplæg og paneldebat

På konferencen holdt Mads Bruun Ingstrup et keynote oplæg om, hvordan forskellige regioner via deres smart specialiseringsstrategier bør understøtte iværksætteri. Han deltog efterfølgende i en paneldebat om samme emne.

Lone F. Toftild bidrog til en paneldebat om iværksætteri- og vækstunderstøttende støttesystemer og initiativer.

Deltagere og partnere

Region Syddanmark deltager i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder og lære, hvordan andre regioner tackler denne udfordring. Derudover er Region Syddanmark leder af gruppen om ’Iværksætteri i en Smart Specialiseringsstrategi’.

Helsinki-Uusimaa-regionen er Lead Partner, og ud over Region Syddanmark deltager partnere fra Nordirland, Irland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Rumænien, Polen og Finland.

Mere information om projektet findes her: https://www.interregeurope.eu/ieer

Redaktionen afsluttet: 11.04.2018