Skip to main content

Bog: Professionel rådgivning og salg i teori og praksis

Med afsæt i videntunge erhverv har bogen fokus på at udfolde rådgivnings- og salgsbegrebet samt at belyse krydsfeltet, hvor medarbejdere skal balancere mellem både at være rådgivende og sælgende i deres jobfunktion.

Krydsfeltet mellem ’rådgivning’ og ’salg’ set fra et professionelt perspektiv

Fire forskere fra SDU står bag bogen ’Professionel Rådgivning og Salg’.

Med afsæt i viden- og rådgivertunge erhverv, har bogen fokus på at udfolde rådgivnings- og salgsbegrebet samt at belyse krydsfeltet, hvor medarbejdere skal balancere mellem både at være rådgivende og sælgende i deres jobfunktion.

Hvad er god rådgivning og hvad er et godt salg? Og hvad kendetegner den talentfulde rådgiver og sælger? Det er nogle af de centrale spørgsmål, bogen søger svar på. Derudover kommer bogen ind på etik, stress, konflikter, bias og professionel skepsis, som kobles sammen med forskellige adfærdsprofiler for rådgivere og sælgere.

Bogen har konkrete anbefalinger og teknikker, som den professionelle rådgiver og sælger med fordel kan benytte sig af i kontakten med kunder, og den vil derfor være interessant for revisorer, bankrådgivere, advokater, konsulenter inden for IT, ledelse og marketing, men også andre erhverv hvor både rådgivning og salg er en del af dagligdagen.

Udgivelsen trækker på den nyeste forskning inden for området og indeholder en række cases og praktiske fortællinger, som perspektiverer de faglige budskaber, bogen kommer med. Derfor er den både relevant for de fagligt interesserede, men også for dem der har interesse i at forstå (deres egen) praksis.

Forfatterne Jesper Raalskov, Bo Mortensen, Per Vagn Freytag samt Bent Warming-Rasmussen har samlet set mange års forsknings- og praksiserfaring inden for rådgivning og salg.

Bogen er udgivet på forlaget Karnov Group, som også viser uddrag her: https://shop.karnovgroup.dk/products/professionel-radgivning-og-salg.

Redaktionen afsluttet: 28.01.2020