Skip to main content

Projekt: Nye perspektiver på iværksætteri

Tirsdag den 4. oktober 2022 blev sidste arrangement af en række afholdt på SDU Kolding, hvor tre iværksættere var inviteret til vores campus for at holde oplæg om deres erfaringer og historier om iværksætteri.

Af Katrine Engdal Vorting, , 05-10-2022

Fremstillingen af livet som iværksætter kan ofte blive en smule ensidigt i nyhedsmedier og på de sociale medier. Det kan være med til at afskrække nogen fra at arbejde med iværksætteri og kaste sig ud i at blive selvstændig. Derfor har vi i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab sat fokus på at vise flere forskellige perspektiver på hvad iværksætteri kan være for i sidste ende at få flere studerende til at stifte bekendtskab med iværksætteri under deres studie.

IER har i en lang årrække bl.a. beskæftiget sig med forskning inden for entreprenørskab og temaer som feminine vs. maskuline værdier, det hybride arbejdsliv, samt kvindelige iværksættere, hvilket vi gennem dette projekt forsøger at omsætte til konkrete aktiviteter for de studerende, så de får et (endnu) bredere syn på iværksætteri.

Vi har valgt at sætte mere fokus på at fortælle om flere sider af iværksætteri og livet som iværksætter, da vi mener den kan tiltrække en mere mangfoldig målgruppe og derigennem gøre flere studerende nysgerrige på og interesseret i iværksætteri som en karrierevej, enten under eller efter studiet eller senere i arbejdslivet. Målet med aktiviteterne er at belyse flere forskellige sider og forståelser af iværksætteri, for at inspirere og få flere til at blive iværksættere.

Tirsdag den 4. oktober 2022 blev sidste arrangement af en række afholdt på SDU Kolding, hvor tre iværksættere var inviteret til vores campus for at holde oplæg om deres erfaringer og historier om iværksætteri. De tre iværksættere var Julia Sofia Aastrup, influencer og stifter af Noble Nordic, Katrine Lee Larsen, stifter af Copenhagen Cartel og Alexander Stricker, stifter af Iværksætterdrømme. Dagen blev modereret af Kirstine Kolling, stifter af Tusamotus. Iværksætterne gav inspirerende oplæg om deres motivation for at arbejde med iværksætteri og ikke mindst var de med til at belyse hvilke udfordringer de oplever gennem deres arbejde som iværksætter.

Projektet modtager støtte fra Fonden for Entreprenørskab, som hvert år uddeler midler til uddannelsesinstitutioner, der arbejder med iværksætteri. I 2022 blev projektet ”Nye perspektiver på iværksætteri” nomineret til Diversitetsprisen 2022, som uddeles af Fonden for Entreprenørskab.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Fonden for Entreprenørskab og deres arbejde med at fremme diversitet i entreprenørskab kan du læse mere her: https://ffefonden.dk/viden/vidensbank/diversitet-entreprenorskab-og-uddannelse/


Redaktionen afsluttet: 05.10.2022