Skip to main content

Talenthold fra SDU arbejder med byudvikling

Et hold studerende fra SDU’s talentprogram, New Nordic Design Thinking, skal komme med bud på, hvordan området med parkeringspladsen ved Riberdyb/Holmsminde i Kolding udnyttes bedst muligt.

Af Tina Højrup Kjær, 30-04-2019

Byudvikling i Kolding

Et hold studerende fra SDU’s talentprogram, New Nordic Design Thinking, skal komme med bud på, hvordan området med parkeringspladsen ved Riberdyb/Holmsminde i Kolding udnyttes bedst muligt. Det er et ønske fra kommunens side, at der opføres boliger, men at der også skal være plads til andet end boliger. Spørgsmålet er hvad. De studerende inviterer brugere og borgere til at deltage i to workshops om emnet. De to workshops foregår den 2. maj kl. 16.00 – 17.30 og den 3. maj kl. 14.00 – 16.00.

Bruger- og borgerinddragelse

En gruppe studerende fra talentprogrammet New Nordic Design Thinking på SDU skal arbejde med visioner for området gennem bruger- og borgerinddragelse, men selvfølgelig også på baggrund af den viden, de har opnået gennem deres studier.

”Traditionen for New Nordic Design er, at design altid bliver bedre af at inddrage brugere, borgere og andre interessenter”, forklarer professor Jacob Buur fra SDU Kolding og tilføjer, ”talentprogrammet er et særligt program, som 25 af de dygtigste studerende ved SDU er udtaget til, så der vil komme en række brugbare bud”.

En for-forundersøgelse

De studerendes arbejde med området er en slags for-forundersøgelse, da kommunen har planer om på et senere tidspunkt at udskrive en arkitektkonkurrence i forbindelse med netop udnyttelsen af området. På baggrund af kommunens oplysninger og den teoretiske ballast, de har med sig, vil de studerende tage fat om følgende fem udfordringer:

  • Oplevelsen: Kolding Å som boligområde?
  • Identitet: Hvad skal området hedde?
  • Inklusion: Hvordan bliver der plads til alle?
  • Forbindelser: Hvordan kommer man til og fra?
  • Midlertidige aktivitetermens der bygges?

Workshops for alle

Udfordringerne vil de studerende sætte i spil på to workshops, der foregår på Riberdyb 26. På den første workshop den 2. maj fra 16.00 – 17.30 vil de gerne høre borgere, brugere og andre interessenter om, hvordan området opleves, og hvad man kan forestille sig, der skal være i stedet for parkeringspladser. På den anden workshop, der ligger den 3. maj fra kl. 14.00 – 16.00, vil de studerende præsentere deres egne sjove og måske lidt provokerende forslag til udnyttelse af området. Alle er velkomne.

For mere information, kontakt professor Jacob Buur på 65501661 eller lektor Pia Storvang på 65501493.
Redaktionen afsluttet: 30.04.2019