Skip to main content
Mindeord

Mindeord for Grethe Heldbjerg og Teit Lüthje

Hen over sommeren har vi på IER desværre mistet to tidligere kolleger.

Både Grethe Heldbjerg og Teit Lüthje var højt respekterede og afholdte kolleger på instituttet igennem mange år, og begge har på hver deres måde været med til at forme instituttet og den kultur, der kendetegner det. Det gælder både i den tid, hvor Grethe og Teit arbejdede på IER, men i høj grad også efter de stoppede deres aktive virke som forskere og undervisere.

Teit var ansat som lektor på instituttet indtil Alzheimers sygdom satte en alt for tidlig afslutning på Teits virke som underviser og forsker. Teit var et stort aktiv på instituttet – særligt indenfor international handel – og han havde et bredt samarbejde med kolleger både på og udenfor instituttet. Teit var endvidere en meget aktiv og engageret underviser, der deltog i udvikling og administration på undervisningsområdet gennem mange år. Som kollega og underviser var Teit ualmindelig imødekommende og derfor både afholdt og vellidt blandt kollegerne på instituttet og hos de studerende. Dette blev bl.a. tydeliggjort, da han i 2005 modtog SDU’s undervisningspris.

Grethes virke på instituttet strakte sig over mere end 30 år, og i den tid var hun en stor drivkraft og et centralt omdrejningspunkt for både kolleger og studerende. Særligt på det videnskabsteoretiske område var Grethe både i sin undervisning og sit forfatterskab med til at sætte dette emne på dagsordenen, og hun var med til at forme den akademiske kultur på instituttet. Endvidere var Grethe en ualmindelig omsorgsfuld kollega og underviser, der ofte havde særlig fokus på dem, der havde brug for lidt ekstra hjælp og opmærksomhed. Altid med udgangspunkt i mennesket opbyggede Grethe gode og tætte relationer til mange studerende, og hun holdt kontakten til dem – også efter studierne. På den måde har Grethe været en rollemodel for mange af de yngre kolleger, og hun har sat høje standarder for undervisningen og vejledningen på instituttet.

Æret være Grethe og Teits minde.


Redaktionen afsluttet: 25.08.2021