Skip to main content
DA / EN

Marketingcamp for virksomheder og studerende

Syv virksomheder med en marketingudfordring mødte op til Marketingcamp på SDU Kolding.

Virksomheder søger hjælp til marketingudfordringer

På SDU Kolding var syv virksomheder med en marketingudfordring mødt op til Marketingcamp mandag den 27. februar 2017. På campen præsenterede virksomhederne deres individuelle udfordring for alle 2. semesterstuderende på HA linjerne. De studerende arbejder efterfølgende med udfordringerne i grupper, hvilket skal resultere i en konkret anbefaling til virksomheden om tiltag, der kan være med til at løse udfordringen.

Frisk øjne og gode idéer

Det er en generel opfattelse hos de deltagende virksomheder, at de studerende kan bidrage med friske øjne på den måde, man plejer at gøre tingene på i virksomheden.

”Vi vil gerne prøve at kommunikere på en anden måde, end vi plejer at gøre ved kommunen, og de studerende ser på opgaven med friske øjne, og de kommer med mange gode idéer”, forklarer Stella Jensen, der er projektleder hos Kolding Kommune.

Stella Jensen vil gerne have de studerendes bud på, hvordan hun kan markedsføre ’Regnvejrsfestivalen’, der et klimatilpasningsprojekt, hvor man ønsker at engagere borgerne og vække deres interesse.

”Klimatilpasning er et svært emne, og det der med, at få nogen (læs: de studerende), der egentlig ikke synes, det lyder særlig spændende med klimatilpasning til at komme med gode idéer til, hvordan man kan gøre det mere spændende, det tror jeg, er rigtig virkningsfuldt”, siger Stella Jensen.

Praktiske udfordringer

Også hos de studerende vækker arrangementet begejstring:

”Det er helt vildt godt”, smiler Rikke Harders, der læser HA i Entreprenørskab og Innovation på 2. semester, ”Det er virkelig sjovt at møde virksomhederne på den her måde”.

De studerende skal vælge tre marketingudfordringer, de gerne vil skrive opgave om. Udfordringerne fordeles efterfølgende, så alle bliver tilgodeset.

”Vi har udvalgt to, vi gerne vil arbejde videre med. Vi har valgt ud fra, at vi kan se os selv som målgruppe, og at det er nogle meget håndgribelige opgaver, som vi kan løse ud fra den viden, vi har gennem studiet”, forklarer Rikke Harders, ”de opgaver, hvor man ikke selv er målgruppen, er sværere at løse, tror vi”.

De studerende skal skrive opgaven i løbet af forårssemesteret, og i opgaveløsningen skal de blandt andet komme med en konkret anbefaling til virksomheden om tiltag, der kan gøres. Herudover vil de studerende blive eksamineret i opgaven til sommer.

Redaktionen afsluttet: 02.03.2017