Skip to main content
DA / EN

The flipped classroom

Adjunkterne Mads Bruun Ingstrup og Pia Schou Nielsen har modtaget en bevilling på 30.000 kr. til udarbejdelse af podcasts og virtuelle cases til brug i deres undervisning i faget Place Branding & Management. Bevillingen kommer fra det Samfundsvidenskabelige Fakultets pulje for universitetspædagogik.

Formålet med projektet er at udvikle nyt undervisningsmateriale, som præsenterer de gennemgående teorier, modeller og begreber i faget Place Branding & Management, samt at udarbejde virtuelle undervisningscases bestående af interviews med offentlige og private aktører, der arbejder med place branding i relation til henholdsvis tiltrækning af turister, erhvervsliv, borgere og udenlandske investeringer.

Mads og Pia forklarer, at projektets pædagogiske ide er ”the flipped classroom”, som sigter mod at skabe øget studenterinvolvering og læring ved at gøre pensum tilgængeligt ved hjælp af podcasts som de studerende aflytter derhjemme, hvorved der på klassen bliver mere tid til diskussion af og refleksion over pensum, blandt andet ved hjælp af virtuelle cases. På den måde skabes der nye læringsdialoger mellem de studerende og os som undervisere, understreger de.

Projektet løber i 2014 og 2015.

For mere information kontakt Mads Bruun Ingstrup, mbi@sam.sdu.dk eller Pia Schou Nielsen, pnx@sam.sdu.dk.  

Redaktionen afsluttet: 04.07.2014