Skip to main content

Lokal og landsdækkende opbakning til uddannelse og samarbejde om erhvervsudvikling

Der var bl.a. opbakning fra adm. direktør i SMVdanmark, Ane Buch, Region Syddanmarks regionsrådsformand Stephanie Lose og Koldings borgmester Jørn Pedersen, der sammen udgjorde et debatpanel på kurset.

Alle fem danske regioner og flere kommuner var repræsenteret, da SDU Kolding tog hul på undervisningsforløbet ’Lokal – og Regional Erhvervsudvikling’ den 26. og 27. oktober 2017. Undervisningen foregår på MBA-niveau med en blanding af forskningsbaseret viden omkring erhvervsudvikling og praksisrelaterede oplæg fra en bred vifte af eksterne oplægsholdere.

Stor spredning

De 27 deltagere med særlig interesse i lokal- og regional erhvervsudvikling repræsenterede en stor geografisk og tilknytningsmæssig spredning. Alle fem danske regioner var repræsenteret, foruden flere danske kommuner, Danske Regioner som organisation, Erhvervsministeriet og et væksthus.

”Der er også flere af vores praktiske oplægsholdere, der kommer fra andre kommuner og regioner”, fortæller Mads Bruun Ingstrup, der er lektor ved SDU og en af eksperterne bag  undervisningsforløbet, ”og så har vi oplægsholdere fra bl.a. OECD, Nordisk Ministerråds kontor for regional udvikling og mange flere”.

Videnskab, praksis og netværk

Netop kombinationen af praktiske erfaringer og forskningsmæssige teorier, metoder og modeller er efterspurgt.

"Vi hører fra dem, der arbejder med erhvervsudvikling, at de godt kunne tænke sig at få noget efter- og videreuddannelse for at lære om de nye metoder, strategier osv.”, forklarer Mads Bruun Ingstrup, ”og det her er det eneste danske kursus, som har et akademisk ståsted, og som er udbudt af et universitet, så det er nok derfor, vi har den her landsdækkende interesse".

Ud over den faglige viden er netværket blandt deltagerne et meget værdsat element, hvor netop den geografiske spredning bidrager til, at kursisterne får et bredt netværk på tværs af regioner og kommuner.

"Jeg har fået et teoretisk perspektiv på det, jeg arbejder med i praksis, og så synes jeg også, jeg har  fået et netværk med de andre kursister, som jeg formentlig vil støde på en anden gang i mit daglige virke”, ræsonnerer kursisten Julian Jespersen, der til daglig arbejder i Erhvervsministeriet. ”Der har været en rigtig fin vekslen mellem oplæg og gruppearbejde, så man også kan få snakket med hinanden".

Fremtidens erhvervsfremmesystem

Som afslutning på oplæg og teori debatterede regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose, Koldings borgmester Jørn Pedersen og adm. direktør i SMVdanmark, Ane Buch om fremtidens erhvervsfremmesystem. Der var bred enighed om, at der skal arbejdes mere med erhvervsfremme i både kommuner, regioner og på landsbasis.

”Generelt er det vigtigt, at de indsatser, der er inden for erhvervsfremme, er landsdækkende, for ellers får vi overlap og manglende overblik. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at der generelt er en sammenhæng. Og hvis det, der skal til, det er, at nogen lærer hinanden bedre at kende i sådan en sammenhæng her (som kurset her på SDU (red.)), så bidrager det jo til det”, vurderer regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose.

Næste kursusgang er den 9. og 10. november 2017.

Kontakt Mads Bruun Ingstrup på tlf. 65 50 13 29 for mere information.

Redaktionen afsluttet: 30.10.2017