Skip to main content

NYT STUDIE: Forventet levealder påvirker tidspunktet for, hvornår iværksættere starter egen virksomhed

En forventet øget levealder i et samfund hænger sammen med, at tilbøjeligheden til at blive iværksætter topper på et senere tidspunkt i livet, lyder det fra forskere på SDU.

Af Tina Højrup Kjær, , 30-09-2020

Hent artiklen som pdf her ...

Iværksættere vælger at starte virksomhed i forskellige aldre; nogle tidligt, andre sent. En opstartsbeslutning times, men lader sig også påvirke af, hvordan risikovillighed og tro på egne evner ændrer sig gennem livet. Et nyt studie fra SDU viser, at en øget forventet levealder i et samfund fører til en tilbøjelighed til, at det at blive iværksætter topper på et senere tidspunkt i livet. Der bør dermed ses mere bredt på potentialet for iværksætteri fremover, foreslår forskerne bag studiet.

Forskel i tilbøjeligheden til at blive iværksætter

I overensstemmelse med tidligere internationale undersøgelser viser studiet, at tilbøjeligheden til at starte virksomhed stiger fra 18-årsalderen og topper et sted imellem 25 og 45 år. Herefter falder tilbøjeligheden til at starte virksomhed frem mod pensionsalderen. Mønstret er det samme fra land til land, men aldersmæssigt varierer det.

"Gennem studiet her ser vi, at når den forventede levealder stiger, så topper tidspunktet for virksomhedsopstart senere i livet. Det betyder, at der bliver mindre forskel i tilbøjeligheden til at blive iværksætter, når man sammenligner den unge, den midaldrende og den ældre del af arbejdsstyrken", forklarer Kent Adsbøll Wickstrøm, der er leder af studiet og lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på SDU Kolding.

Tro på egne evner og risikovillighed

Netop det aldersrelaterede peak i opstart af iværksættervirksomheder viser sig at have en tæt sammenhæng med udviklingen i individets tro på egne evner. Troen på egne evner stiger i de første voksne år for derefter at falde frem mod pensionsalderen. Modsat ser det ud til, at individets risikovillighed falder i de første voksne år for derefter at stige frem mod pensionsalderen. Både en høj tro på egne evner og en høj risikovillighed øger sandsynligheden for at engagere sig i iværksætteri.

Studiet illustrerer således, at forventninger om en højere levealder fører til en forsinkelse i udviklingen af risikovillighed og troen på egne evner i de unge år kombineret med en stigning i troen på egne evner og en øget risikovillighed i en senere alder. Dette er en vigtig forklaring på, hvorfor en forventet øget levealder i et samfund hænger sammen med, at tilbøjeligheden til at blive iværksætter topper på et senere tidspunkt i livet.

"Vi ser et øget iværksætterpotentiale fra de lidt ældre, men vi ser samtidig, at ungdommen bruger længere tid på at opbygge centrale kognitive kvaliteter for iværksætteri. Med en højere levealder kan der dermed ligge et potentiale for de erhvervspolitiske initiativer, der arbejder med unges risikovillighed og tro på egne evner. Det er også vigtigt i lyset af, at vi risikerer at få en høj ungdomsarbejdsløshed på baggrund af Covid-19. Samtidig bør der være et øget fokus på at udnytte det stigende potentiale, der ligger i, at den ældre del af arbejdsstyrken i højere grad udvikler entreprenørielle mindsets", vurderer Kent Adsbøll Wickstrøm.

Stigningen i den forventede levetid betyder, at potentialet for iværksætteri fremover bør identificeres mere bredt og med et mindre centreret fokus på den relativt unge de af arbejdsstyrken.


Studiet er mere uddybende beskrevet i artiklen:

Wickstrøm, K.A., Klyver, K. & Cheraghi-Madsen, M. Age effect on entry to entrepreneurship: embedded in life expectancy. Small Bus Econ (2020). https://doi.org/10.1007/s11187-020-00398-w

http://link.springer.com/article/10.1007/s11187-020-00398-w

Forfattere og kontakt:

Lektor Kent Adsbøll Wickstrøm

Professor Kim Klyver

Ph.d. Maryam Cheraghi-Madsen

Fakta:

Studiet er lavet med baggrund i data fra The Global Entrepreneurship Monitor, og omfatter data fra 380.858 voksne individer (18-64 år) indsamlet i 34 OECD-lande i årene 2009-2014.

Redaktionen afsluttet: 30.09.2020