Skip to main content
DA / EN

Velfærdsinnovation: Nye løsninger skal hjælpe patienter efter kræftsygdom

Lektor Kristin B. Munksgaard står i spidsen for SDU´s del af et tværfagligt forskningsprojekt, som skal forbedre rehabiliteringen for raske kræftpatienter.

Et kræftforløb har indvirkning på tidligere kræftpatienters formåen og livskvalitet, længe efter at de er erklæret raske. Derfor skal et tværfagligt samarbejde mellem forskning, klinisk praksis og erhvervslivet sætte fokus på kræftrehabilitering.

Fra Syddansk Universitet deltager forskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse i projektet, der har modtaget 15,7 millioner kroner fra Europa-Kommissionens Marie Sklodowska Curie-bevilling. SDU’s andel er 4,3 millioner kroner.  

Projektet skal udvikle teknologiske løsninger, der kan hjælpe patienter efter kræftsygdom. Og SDU’s opgave bliver at udvikle markeder og måder at kommercialisere de tekniske løsninger på gennem offentligt-privat innovationssamarbejde og brug af designmetoder. EU-midlerne går til at ansætte otte ph.d.-studerende, hvoraf to af dem får base på SDU’s campus i Kolding.

 Læs mere om projektet her

Læs mere om forskningen i offentlig-privat innovation ved SDU på www.sdu.dk/opi

Redaktionen afsluttet: 17.10.2016