Skip to main content

International forskningsworkshop hos IER

Den 24. maj 2018 afholdes der en international forskningsworkshop om entreprenørskab og kontekst på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Entreprenørskab og kontekst

I erkendelse af at entreprenørskab udfolder sig på mange forskellige steder og på mange forskellige måder, er kontekst blevet et centralt emne i entreprenørskabsforskningen over det seneste årti. Konteksten påvirker entreprenørielle processer på flere forskellige måder, blandt andet gennem ressourcetilgængelighed, infrastruktur, geografisk forankrede netværk og institutioner såsom erhvervsfremmesystemer og lokale kulturelle og historiske forhold.

Men entreprenørskab skaber og påvirker ligeledes den kontekst, som det udfolder sig i. Entreprenørskab er således en central drivkraft i udviklingen af både by og land. Entreprenører er centrale i fastholdelsen af liv, mennesker og strukturer i udkanten, såvel som i udviklingen nye inkluderende og attraktive byrum, for blot at nævne et par eksempler.

Workshop

Disse centrale temaer og udfordringer er omdrejningspunktet for en workshop d. 24. maj. Workshoppen vil blandt andet indeholde key note oplæg af Alistair Anderson og Johan Gaddefors, samt en række interaktive sessioner med fokus på at sikre relevans og kvalitet i forskningen fremover.

Workshoppen er blevet til i et samarbejde med Insero A/S. I den forbindelse udtaler Katrine Læssøe Mikkelsen, Team Lead i Insero A/S:

”I Insero arbejder vi med entreprenørskab på flere fronter - fra grundskolen og op igennem uddannelsessystemet med det langsigtede formål, at endnu flere får lyst til at starte egen virksomhed til rådgivning og acceleration af fremtidens vækstvirksomheder. Et samarbejde med SDU omkring entreprenørskab er interessant for os, fordi det giver os mulighed for at blive opdateret på den nyeste forskning inden for feltet, som vi efterfølgende kan anvende i praksis".

Stor fordel

Også for SDU er det en stor fordel at samarbejde med eksterne partnere i forskningen:

”Insero er en rigtigt spændende samarbejdspartner. Insero har en stærk profil i forhold til at skabe værdi gennem investeringer i entreprenørskab, og ved at samarbejde med Insero tidligt i processen, sikrer vi at vi stiller de relevante spørgsmål, og at vi skaber viden der nytter og kan bruges i praksis. For det er vigtigt for os på SDU i Kolding, at vores forskning er relevant og værdiskabende.”, siger workshoppens arrangør Steffen Korsgaard.

Workshoppen er blevet til i et samarbejde mellem IER og Insero A/S.

Insero er en udviklings- og rådgivningsvirksomhed, der går forrest i den grønne omstilling med bæredygtige løsninger. Vi kombinerer det bedste fra forskellige fagområder – energiteknologi, softwareudvikling, mobilitet, uddannelse – og bygger ambitiøse løsninger til private virksomheder og offentlige organisationer.
Redaktionen afsluttet: 20.02.2018