Skip to main content

Kriser giver nye muligheder - Fra Corona til bæredygtig omstilling

Institutbogen for 2022 er netop udkommet med indhold af en række korte artikler som appetitvækkere for læseren til forsknings- og udviklingsprojekter ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Bogens tema tager fat i de udfordringer, Coronakrisen har medført for mange virksomheder. Fremtidsudsigterne ser dog lysere ud end forventet, og Danmark har i 2021 oplevet en vækst på over 4%. Dette giver et godt udgangspunkt for f.eks. at reducere CO2-udslippet med 70% frem mod 2030, og forskellige initiativer peger da også henimod et mere klimavenligt samfund.

Årets bog indeholder en række korte artikler, som er tænkt som appetitvækkere til forsknings- og udviklingsprojekter, som pågår, og som vi håber kan vække din interesse.

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes direkte til forfatter(en)ne eller til redaktionen. Bogen kan frit downloades som pdf her, hvor du også finder tidligere års CESFO-årsrapporter.

Redaktion

Lektor Majbritt Evald, professor Per V. Freytag og lektor Anna Marie Dyhr Ulrich.

Institutbogen afløser den tidligere CESFO-årsrapport. CESFO er fra 2021 blevet indlejret ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, hvor der er et tæt samspil mellem forskere ved Syddansk Universitet, nationale og regionale erhvervs- og konsulentvirksomheder samt bevillingsgivere på den ene side og et internationalt forskningsnetværk på den anden side.

Morgenmøde

Samtidig med udgivelse af institutbogen vil vi gerne indbyde til morgenmøde torsdag den 7. april på SDU Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding i gæstecafé’en – lokale 61.01.

Program for morgenmødet

8.00 – 8.15

Ankomst, kaffe og morgenbrød

8.15 – 8.18

Velkomst
v/Majbritt Evald

8.19 – 9.00

Kriseparathed og kriseinnovation i store kriser
v/Kim Klyver & Suna Løwe Nielsen

9.00 – 9.20

Tid til small talk/networking

Tilmelding til morgenmødet kan ske ved at klikke her.

Tilmelding til morgenmødet

Klik her ...

Hent instituttets årbog som pdf

Klik her ...

Redaktionen afsluttet: 16.03.2022