Skip to main content

Over 200 norske MBA-studerende på kursus om sundhed og ledelse i Kolding

”Det er tredje gang, vi kører kurset, og vi ved fra de MBA-studerende, at de oplever det danske sundhedssystem som længere fremme end det norske på en række punkter”, forklarer Majbritt Rostgaard Evald, der er en del af kursusledelsen og lektor på SDU Kolding.

Af Tina Højrup Kjær, , 31-01-2019

Fra mandag den 21. januar til fredag den 1. februar er over 200 MBA-studerende fra Handelshøjskolen BI i Norge på kursus i helseledelse på SDU Kolding. De studerende får ny viden og inspiration gennem workshops, øvelser og oplæg fra forskere, kommunaldirektøren i Kolding Kommune m.fl.

Suger viden til sig

De norske MBA-studerende er ledere på forskellige niveauer, og de arbejder alle inden for den primære sundhedssektor i Norge. Det er derfor en bred vifte af praktiserende læger, tandlæger, sygeplejersker, psykologer, psykiatriledere og plejehjemsledere m.fl., der de sidste 14 dage har suget viden til sig i lokalerne på SDU Kolding og i Pakhuset. For selv om deltagerne alle i det daglige har ansvaret for at lede andre, så er de ikke nødvendigvis særlig godt klædt på til at bedrive forandrings- og udviklingsprocesser.

Klædes på til at løse udfordringer

Dialog og refleksion er nogle af fokuspunkterne på kurset. Det skal være med til at klæde de MBA-studerende på til at håndtere diverse innovations- og ledelsesudfordringer hjemme i deres egne organisationer.

”Det er tredje gang, vi kører kurset, og vi ved fra de MBA-studerende, at de oplever det danske sundhedssystem som længere fremme end det norske på en række punkter”, forklarer Majbritt Rostgaard Evald, der er en del af kursusledelsen  og lektor på SDU Kolding.

”De norske studerende er her for at få ny viden og inspiration, og de er meget ivrige efter at få konkrete praktiske indsigter med sig hjem”, fortæller Majbritt Rostgaard Evald.

Oplæg om borgerens centrum

For at give de norske studerende, hvad de kommer for, bliver de både præsenteret for workshops, øvelser og oplæg, dels fra SDU’s forskere, dels fra eksterne oplægsholdere. Blandt andre har kommunaldirektøren i Kolding Kommune, Thomas Boe, holdt oplæg om Kolding Kommunes fokus på borgerens centrum, hvor man tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov for at skabe de bedst mulige løsninger og ikke blot nogle standardiserede løsninger.

”Der var en rigtig fin dialog efter Thomas Boes oplæg”, lyder det fra Henry Larsen, der er en del af kursusledelsen og lektor på SDU Kolding.

”Nordmændene er vildt begejstrede for den tilgang til at lede og udvikle løsninger. Det giver dem en ny vinkel på de udfordringer, de sidder med i det daglige”, forklarer Henry Larsen.

Der er allerede nu indgået en aftale med Handelshøjskolen BI om et tilsvarende kursus næste år.

Redaktionen afsluttet: 31.01.2019