Skip to main content

Ny erhvervsfremmestrategi

Forsker fra SDU Kolding skal bidrage med sparring om metodiske valg og kommentere på de opnåede resultater i forbindelse med den nye erhvervsfremmestrategi.

Ny erhvervsfremmestrategi

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny erhvervsfremmestrategi for hele Danmark har Erhvervsstyrelsen ønsket at få gennemført en kvantitativ økonomisk og stedbaseret kortlægning, analyse og vurdering af etablerede erhvervsmæssige styrkepositioner samt spirende erhvervsmæssige områder med vækstpotentiale. Denne analyseopgave skal løses af konsulenthuset Iris Group.

I regi af denne opgave er tilknyttet en ekspertgruppe bestående af tre forskere, herunder lektor Mads Bruun Ingstrup fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU. Forskergruppen skal bidrage med sparring om metodiske valg og kommentere på de opnåede resultater.

Til forskergruppen bidrager Mads Bruun Ingstrup med sin teoretiske og praktiske viden om erhvervsfremme, særligt om klynger og regionale netværk. Han har tidligere stået i spidsen for eller bidraget til en række policy-analyser om erhvervsudvikling bestilt af kommuner, regioner og EU. Derudover har Mads rådgivet flere danske kommuner vedrørende deres erhvervsstrategi. På den baggrund har han opnået indsigt i det danske erhvervsfremmesystem og dets mange aktørgrupper.

Redaktionen afsluttet: 11.03.2019