Skip to main content

Debat: Lad os nu tale indhold i erhvervsfremmesystemet

Debatører foreslår, at fremtidige erhvervsfremmeindsatser særligt skal forholde sig til tre elementer.

Lad os nu tale indhold i erhvervsfremmesystemet

Af: Lektor Mads Bruun Ingstrup, lektor Majbritt Rostgaard Evald og professor mso Steffen Korsgaard - alle fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet, Kolding.

Debatindlægget blev bragt i Børsen fredag den 11. januar 2019.

1. januar trådte et nyt erhvervsfremmesystem i kraft i Danmark, og rollerne og strukturerne er nu på plads. Men hvilke tanker er der om det indhold, der skal skabe værdi for dansk erhvervsliv og samfundet? Dem har vi endnu ikke hørt meget til.

Vi foreslår, at fremtidige erhvervsfremmeindsatser skal forholde sig til følgende tre elementer:

1: FN’s verdensmål bør være inspiration for danske virksomheder og erhvervsfremmesystemet

Vi skal væk fra, at erhvervsfremmeindsatsen udelukkende har til opgave at styrke den enkelte virksomheds vækst og udvikling. Det er også nødvendigt, men det kan ikke stå alene. En større del af erhvervsfremmeindsatsen bør være rettet mod samfundsmæssige udfordringer. For at løse dem må parter fra forskellige sektorer sætte sig sammen og pulje deres ressourcer og viden. Det kan eksempelvis ske gennem offentlig-private innovationsprocesser.

2: Erhvervsfremme bør også være for virksomheder i landdistrikterne

Erhvervsfremmeindsatser handler ofte om at skabe flere jobs, større virksomheder og økonomisk vækst, men denne tilgang fungerer ikke i landdistrikter. På de kanter kan nye jobs være en sjælden begivenhed, og fokus bør derfor være på at bevare det gode liv på landet gennem helhedsorienterede løsninger, der sammentænker erhverv med eksempelvis civilsamfund, frivillighed, sundhed og tilflytning. Dette landdistriktsperspektiv er nærmest usynligt i en dansk erhvervsfremmesammenhæng.

3: Den specialiserede erhvervsfremmeindsats bør være todelt

De regionale erhvervshuse bør fokusere på at hjælpe enkelte virksomheder med eksport, generationsskifte osv., hvorimod klyngeorganisationerne og innovationsnetværkene bør løfte opgaven med at hjælpe grupper af teknologisk og markedsmæssigt ligesindede virksomheder med innovation. Til det formål bør klyngeorganisationerne og innovationsnetværkene i større grad arbejde sammen og skabe fælles økosystemer på tværs af ressourcer og viden.

Kontakt

Mads Bruun Ingstrup
Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
Tlf. 22646720

Redaktionen afsluttet: 14.01.2019