Skip to main content

European Entrepreneurship Education Workshop 2018

Suna Løwe Nielsen fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse gav et keynote indlæg på entrepreneurship workshoppen.

Education Workshop i Lund

European Entrepreneurship Education Workshop 2018 blev afholdt den 19.-20. april i Lund.

Centrale forskere inden for feltet mødtes for at diskutere kritisk tænkning i entreprenørskabsuddannelse.

Ydermere modtog Helle Neergaard og Per Blenker fra Aarhus Universitet The European Education Award 2018.

Suna Løwe Nielsen fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse gav et keynote indlæg om, hvordan designtænkning og designmetoder kan anvendes i entreprenørskabsundervisningen.

Læs mere om workshoppen her: https://www.entrepreneur.lu.se/en/events/eeew/eeew2018

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionen afsluttet: 07.05.2018