Skip to main content

Det mest læste debatindlæg på Altinget Erhverv i 2022

Sammen med fire erhvervsdirektører står Steffen Korsgaard og Mads Bruun Ingstrup fra Center for Bæredygtig Erhvervsfremme på SDU bag det mest læste debatindlæg på Altinget Erhverv i 2022.

Med titlen ”Erhvervsaktører: Uden lokal forankring forsvinder erhvervsfremmesystemet i smarte projekter” argumenteres der for, at lokale perspektiver og aktører skal meget mere på banen, når de nationale erhvervsfremmeindsatser skal udrulles, og når virksomheder skal flytte fokus til de strategiske spørgsmål, der ligger ud over den daglige drift.

Skrevet i samspil

Debatindlægget er skrevet sammen med direktørerne for erhvervsrådene i Randers, Haderslev, Kolding og Vejen kommuner, og denne kobling mellem praktikere og forskere er helt central for centerets virke, siger centerleder Mads Bruun Ingstrup: ”Vores ambition er at forske i forskellige erhvervsfremmetemaer i tæt samarbejde med erhvervsfremmesystemets aktører. I et sådant sammenspil bliver vi alle klogere, og vi kan bidrage til at nytænke erhvervsfremme”.

Lokale erhvervsråd skal indtænkes

I debatindlægget slås der på tromme for, at de lokale erhvervsråd i stigende grad indtænkes i det danske erhvervsfremmesystem. Rationalet er, at de i særlig grad evner at motivere virksomheder til at se egne udviklingspotentialer, at de bringer virksomheder sammen med relevante samarbejdspartnere, at de formidler og øger kendskabet til services i erhvervsfremmesystemet vedrørende eksempelvis eksport og generationsskifte, og at de er bindeled mellem forvaltninger, byråd og erhvervsliv, således erhvervslivets ønsker og behov bringes videre.

Hjælp og netværk gennem erhvervsråd

I forlængelse heraf udtaler Anni Matthiesen, MF (V): ”Som folketingsmedlem valgt i Sydjylland og som medlem af Folketingets erhvervsudvalg har jeg ofte møder med virksomheder i kredsen. Noget af det, som går igen på disse møder, er en drøftelse af den hjælp og det netværk, som virksomhedsejere og medarbejdere møder i de lokale erhvervsråd. Det, at man via disse råd føler sig hørt, forstået og kan få en hurtig og god vejledning, er uden tvivl en kæmpe gevinst. Gevinsten er til glæde for virksomhederne – men jo også i sidste ende til gavn for øget vækst og indtjening i Danmark.

Link til debatindlægget

https://www.altinget.dk/erhverv/artikel/erhvervsaktoerer-uden-lokal-forankring-mister-erhvervsfremmesystemet-blikket-for-virksomheders-reelle-behov

Link til Altingets opgørelse

https://www-altinget-dk.proxy3-bib.sdu.dk/erhverv/artikel/musk-erhvervsfremme-og-jobcentre-her-er-de-fem-mest-laeste-debatindlaeg-paa-altinget-erhverv

Læs hele debatindlægget på altinget.dk

Klik her ...

Se opgørelsen på altinget.dk

Se opgørelsen her ...

Redaktionen afsluttet: 02.02.2023