Skip to main content

Kollaborativ forretningsudvikling

Kom til præsentation af CESFOs årbog, der denne gang handler om samarbejde i forbindelse med forretningsudvikling i forskellige former.

CESFO-årbogen sætter denne gang fokus på kollaborativ forretningsudvikling. Det handler om samarbejde i nye og ukendte relationer som en central kilde til forretningsudvikling. Samarbejde med parter, som kan bringe nye perspektiver og ideer ind i den vante praksis, kan understøtte forretningsudvikling på en lang række måder.

Gennem nye samarbejder kan virksomheder blive udfordret i deres nuværende forretningsgange, få adgang til ny og afgørende viden samt etablere relationer, der kan hjælpe med at skabe momentum og engagement i implementeringen af nye forretninger og give adgang til nye markeder og teknologier.

Kom til præsentation af årbogen

Hvert år præsenteres årbogen med oplæg fra nogle af de forskere, der har leveret artikler til bogen - og med en efterfølgende reception. Præsentation og reception i forbindelse med udgivelsen af årbogen for 2019 foregår tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17.30 - 19.00 i lokale 61.01, Universitetsparken 1, 6000 Kolding.

Se programmet her.

Tilmelding

Alle interesserede er velkomne, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig her ...

Alle deltagere får et eksemplar af bogen i forbindelse med præsentationen.

Redaktionen afsluttet: 24.02.2020