Skip to main content
DA / EN

Bogudgivelse

Ny håndbog om virksomhedsopstart

Forfatterne til den nye bog, "Handbook of Research on New Venture Creation", analyserer og kommenterer den litteratur, der indtil nu er udgivet om Ventureforskning og kommer med deres bud på, i hvilken retning den bør bevæge sig i fremtiden.  

De påpeger, at den nuværende forskning i iværksætteri indeholder en lang række forskellige discipliner, perspektiver og metoder og åbner op for spørgsmålet om, hvorvidt området overhovedet kan få gavn af en sammenføjning af disse tilgange, eller om det vil være bedre at lade det være som det er, det vil sige et område præget mere af variation end overensstemmelse.   

Bogen er udgivet på det internationale forlag Edward Elgar Publising og indeholder nitten kapitler, der er opdelt i fire hovedafsnit:

  • Setting the agenda
  • Theoretical perspectives
  • Data an measurements
  • New venture creation through contextual lenses

Redaktører på bogen er Kim Klyver fra Syddansk Universitet.

og Kevin Hindle fra Deakin University Australia
Mere information kan fås hos Kim Klyver: kkl@sam.sdu.dk
Redaktionen afsluttet: 28.03.2011