Skip to main content

Bevilling til forskningsophold på University of Adelaide

Kim Klyver fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse modtager en bevilling fra Det Frie Forskningsråd til et forskningsophold i Australien.

Iværksætteres opstartsproces

Hvorfor lykkes nogle iværksættere med at starte egen virksomhed, mens andre lader det blive ved overvejelserne?

Det spørgsmål skal Kim Klyver, professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse undersøge. SDU-forskeren får del i de bevillinger til internationale forskningsophold, som Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv netop har uddelt for at fremme internationaliseringen af dansk forskning.

Kim Klyver, professor ved Entreprenørskab og Relationsledelse, tildeles 131.904 kroner til projektet ”Entrepreneurs’ Startup Process: A Panel Study of Entrepreneurial Dynamics”.

Projektbeskrivelse

Opstart af nye virksomheder er helt afgørende for den samfundsøkonomiske udvikling. Specielt i tider efter en økonomisk nedgang, som Danmark oplevede som konsekvens af finanskrisen i 2008, er iværksættere afgørende for, at de økonomiske hjul vendes. Det er derfor også helt afgørende, at vi forstår denne opstartsproces, dens mange facetter og dens succesfaktorer, for at vi kan skabe rammer, der fremmer folks lyst og evner til at starte virksomheder.

I Danmark bliver der årligt startet cirka 30.000 virksomheder. Langt flere danskere overvejer dog at starte virksomhed, men lader det blive ved overvejelserne. Vi ved meget lidt om, hvorfor nogle lader det blive ved overvejelserne, mens andre starter. Det er det primære fokus i forskningsprojektet.

Efter at have fulgt 800 spirende iværksættere over en 4-årig periode via fem systematiske spørgeskemaer, undersøges det i projektet, hvorfor nogle lykkedes med at starte, mens andre ikke gør. Det kigges specielt på betydningen af dynamikken i iværksætteres sociale netværk samt deres beslutningsproces.

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv har bevilget i alt 1,1 millioner kroner til seks forskningsprojekter i udlandet.

Fakta

Bevillingerne fra Det Frie Forskningsråd gives til forskningsophold af over tre måneders varighed i udlandet. Forskningsopholdet tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter, der styrkes af internationalt samarbejde, netværk eller indsamling af data.

Se alle bevillingsmodtagere på rådets hjemmeside.

Redaktionen afsluttet: 06.06.2017