Skip to main content

Besøg på Nanjing University

Formålet er at etablere et vedvarende forskningssamarbejde omkring iværksætteri og opstartsprocesser med forskningsgruppen i Nanjing.

Af Tina Højrup Kjær, , 05-09-2018

Forskningsgruppe på besøg i Kina

I juni måned var fire forskere fra IER – forskningsleder og professor Kim Klyver, lektor Martin Senderovitz, lektor Simon Fietze og adjunkt Mette Søgaard Nielsen – på besøg på Nanjing University of Science and Technology med det formål at etablere vedvarende forskningssamarbejde omkring iværksætteri og opstartsprocesser med forskningsgruppen i Nanjing.

Under besøget blev der afholdt diverse oplæg fra både dansk og kinesisk side, men besøget bød også på flere virksomhedsbesøg.

I uge 43 og 44 får IER besøg af adjunkt Ying Chen fra Kina. Her skal der arbejdes videre med forskningsprojekterne. Herudover skal en kommende workshop på SDU Kolding i juni 2019, hvor kineserne kommer til Danmark, også organiseres.

Redaktionen afsluttet: 05.09.2018