Skip to main content
WEBINAR

FN's verdensmål og bæredygtig turismeudvikling

Webinar om forholdet mellem verdensmålene og turismeudvikling.

Tirsdag den 15. juni kl. 14.00 - 15.00 afholdes webinar om, hvordan man kan sætte FN's verdensmål i spil i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig turismeudvikling ved Janne Liburd (Syddansk Universitet).

Det er gratis at deltage.

Mere bæredygtige rejse- og oplevelsesaktiviteter

Turismebranchen står overfor en transformation til mere bæredygtige rejse- og oplevelsesaktiviteter. For at lykkes med denne transformation, skal der etableres brede partnerskaber, hvor helheden bliver større end summen af enkeltdelene. Ved at tænke udvikling i turismebranchen ind i FN's verdensmål 17 “Revitalize the global partnership for sustainable development” kan sådanne partnerskaber etableres som co-design processer, der udfordrer ideen om, at bæredygtig turisme kan styres oppefra og planlægges ud fra definerede målsætninger.

Bæredygtig turismeudvikling

I dette webinar vil Janne Liburd, professor og leder af Center for Turisme, Innovation og Kultur fra Syddansk Universitet i Kolding præsentere og diskutere sin forskning og praktiske erfaringer med at arbejde med bæredygtig turismeudvikling med FN's verdensmål som omdrejningspunkt.

Målgruppe m.v.

Webinaret er relevant for praktikere, undervisere og forskere, der arbejder med verdensmålene og turisme, hvad end det er i regi af den private eller den offentlige sektor. Moderator på webinaret er Steffen Korsgaard, institutleder ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU i Kolding. Webinaret er på dansk.

Dette webinar er det andet i en række webinarer fra SDU i Kolding med fokus på FN’s verdensmål. Med denne webinarserie ønsker vi at sætte fokus på både succeshistorierne og udfordringerne ved verdensmålsagendaen i en global og lokal kontekst.

Tilmelding

www.conferencemanager.dk/sdgwebinarjuni

Redaktionen afsluttet: 28.05.2021