Skip to main content

Designtænkning kan skabe dynamisk ambideksitet i virksomheder

Designtænkning kan potentielt set være med til at understøtte ledere i små og mellemstore virksomheder med at skabe en bedre balance mellem drift og udvikling.

Af Tina Højrup Kjær, , 26-07-2022

Mange små og mellemstore virksomheder bliver nemt fanget i den daglige drift. Dermed får de ikke prioriteret at udvikle og innovere. Det kan give udfordringer på sigt, da de f.eks. kan blive irrelevante og overhalet af konkurrenter. Har de derimod for stort fokus på udvikling, kan det også give en virksomhed visse udfordringer med f.eks. at opbygge rutiner og stabilitet. Evnen til at kunne balancere dynamisk mellem entreprenant udforskning af viden om fremtiden og kortsigtet administrativ udnyttelse af eksisterende viden, ressourcer, relationer og drift kaldes ambideksitet.

- I forskningen arbejder vi med en velbegrundet antagelse om, at designtænkning er præget af ambideks tænkning. Det vil sige, at designtænkning potentielt set kan være med til at understøtte ledere i små og mellemstore virksomheder med at skabe en bedre balance mellem drift og udvikling. Balancen er ikke ligegyldig. Den kan styrke såvel virksomheders performance som overlevelse, forklarer Suna Løwe Nielsen, der er lektor ved SDU Kolding.

Designtænkning dækker over tankegange, processer og kreative metoder, som bringer kreative og analytiske tilgange i samspil. Designtænkning ses ofte som en innovationsmetode. Men i artiklen peges på, at designtænkning også er en vej til at facilitere ambideksitet i virksomheder.

Designtænkning ændrede lederes tankegang

24 topledere fra 12 små og mellemstore danske virksomheder deltog fra 2017 til 2019 i et designtænknings-drevet forskningsprojekt på SDU. I projektperioden gennemførte de 24 ledere en designtænkningsproces med fokus på tiden efter et ejer- og ledelsesskifte i deres respektive virksomheder. Processen løftede lederne fra at tænke taktisk og operationelt driftsorienteret til at tænke mere strategisk og ambideks om deres virksomheders udfordringer og muligheder.

I projektperioden arbejdede virksomhederne ud fra seks designtænkningsprincipper: 1) Bruger-/kundefokus og empati, 2) problem framing og problemdefinition, 3) diversitet og co-creation, 4) eksperimentering og prototyping, 5) visualisering og 6) abduktivt ræsonnement.

Gennem designtænkningsprocessen fandt virksomhedslederne nye ambidekse løsninger på deres strategiske udfordringer. Nogle af designprincipperne forstærkede deres entreprenørielle udforskning af ny viden, mens andre dannede grobund for administrativ udnyttelse af eksisterende viden. Endelig viste nogle af principperne sig at fungere som en slags ambideks motor, fordi de var med til at facilitere en dynamisk vekslen mellem entreprenøriel og administrativ ledelsestænkning gennem hele designtænkningsprocessen.

Artiklen er baseret på forskningsartiklen “Does Design Thinking Benefit Ambidextrous Dynamics between SME Managers’ Entrepreneurial and Administrative Mindsets?” skrevet af lektor Suna Løwe Nielsen, professor emeritus Poul Rind Christensen og lektor Pia Storvang.

Artiklen er baseret på forskningsartiklen “Does Design Thinking Benefit Ambidextrous Dynamics between SME Managers’ Entrepreneurial and Administrative Mindsets?”, skrevet af Suna Løwe Nielsen, Poul Rind Christensen og Pia Storvang.

Hent originalartiklen her ...

Forskningen er baseret på projektet ”Rethink the Future”, som var et delprojekt under EU-programmet Growth by Design.

Redaktionen afsluttet: 26.07.2022