Skip to main content
DA / EN

DFF-bevilling til Michele Della Morte

Bevillingen er på 2.592.000 kr. Titlen på projektet er "The muon g-2 beyond hadronic leading order".

Herunder følger den populærvidenskabelige beskrivelse af projektet.

En lovende retning i søgningen efter signaler fra Ny Fysik kommer fra præcisionstest af elektrosvage processer, eftersom sådanne processer kan ændres signifikant af nye partiklers tilstedeværelse. I særdeleshed er det anomale magnetiske moment af muonen genstand for en diskrepans på tre standardafvigelser mellem teori og eksperiment, som har eksisteret i mange år – trods forbedringer fra begge sider. Den teoretiske usikkerhed er domineret af hadroniske effekter. Disse kræver ikke-perturbative værktøjer, eftersom den gængse perturbative ekspansion bryder sammen ved lav energi i QCD – teorien som beskriver hadroniske interaktioner på det fundamentale niveau. Den eneste kendte tilgang, som er systematisk forbederlig og ikke-perturbativ, består af at simulere QCD på et fire-dimensionelt gitter ved hjælp af numeriske simuleringer på super-computere. Projektets målsætning er at fremsætte den første komplette og model-uafhængige udregning af det hadroniske bidrag til muonens anomale magnetiske moment, med inklusionen af det ledende og næst-til-ledende ”light-by-light” bidrag. Kernen i dette projekt er i grænsen mellem teoretisk fysik, computational fysik og supercomputing. Projektets aktualitet er meget høj, givet de nyligt opdagede flavor anomalier ved LHCb, og deres potentielle korrelation med muon anomalien i visse udvidelser af Standard Modellen. 

 

Redaktionen afsluttet: 02.05.2018