Skip to main content
Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

This project analyses ancient historical writers’ perceptions of Roman imperial aspirations from c. 260 BCE to c. 250 CE. By integrating Roman historical writing (Latin and Greek) within wider discussions of imperialism, we examine those historians’ responses to Rome’s use of power, their experience of empire, and how far their assessments of imperial motives correlate with modern reconstructions. Our hypothesis is that ancient historians were more critical of the expansion of Roman power than scholars tend to conclude. Comparison of how historians (e.g. Polybius,
Caesar, Josephus and Dio) treated the topic, as well as analysis of material culture (architecture, coins, inscriptions) will deepen understanding of the ideas which underpinned Rome’s imperial structures and debates over them. This joint venture between interdisciplinary scholars at several universities worldwide consists of two subprojects each divided in workpackages, produced over a series of seminars and conferences.

Med projektet "Responses to Imperialism in Roman Historical Writing" tilvejebringer vi den første gennemgribende analyse af antikke romerske historieskriveres holdninger til romernes imperiale ambitioner. Ved at integrere det samlede antikke corpus af romersk historieskrivning med en bredere diskussion af romersk imperialisme vil vi analysere, hvordan de antikke historikere på tværs af tidslige, kulturelle og politiske skel reagerede på Roms magtanvendelse og egne lokale erfaringer med imperium. Projektet styrker således forståelsen af de antikke beretninger og vurderinger, på hvilke de moderne rekonstruktioner af romersk politisk historie hviler. Dette gør vi ved at gennemføre komplette læsninger af de romerske historieskriveres samlede overleverede forfatterskaber. Hypotesen er, at romerske historikere var mere kritiske over for romersk ekspansion, end forskerne generelt antager, når de anvender et mere snævert udsnit af værkerne som kilder til Roms politiske historie. Sammenligninger, af hvordan fx Polybios, Cæsar, Tacitus og Cassius Dio behandlede emnet, vil kaste lys over imperiale aktiviteter, fx krigsførelse, undertvingelse samt organisering af erobrede områder. Projektet er et samarbejde mellem danske og udenlandske universiteter og er organiseret omkring to temaer: 1) Reaktioner på imperialisme i de historiske beretninger om Det Romerske Imperium. 2) Krigens konsekvenser. Vold og imperium i romersk historieskrivning.

 

Sidst opdateret: 21.02.2024