Skip to main content
verdensmålene

Sådan kan verdensmålene formidles digitalt

Et hold studerende fra IDK har i efteråret udviklet en hel stribe digitale læremidler, der skal gøre udvalgte verdensmål håndgribelige for forskellige målgrupper.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 17-12-2020

Hvordan kan FN’s 17 verdensmål gøres relevante og håndgribelige for folkeskoleelever, eleverne på ungdomsuddannelser eller medarbejderne i en virksomhed mv. gennem digitale læremidler? 

Det har de studerende på faget Didaktisk design og webproduktion på Institut for Design og Kommunikation brugt en hel del tid på at reflektere over og udvikle på i løbet af efteråret. 

Og resultaterne er blevet en hel stribe digitale læremidler om bl.a. plastik i havet, ligestilling og bekæmpelse af vold og udnyttelse og et dilemmaspil om den aktuelle kamp for demokrati i Hviderusland. 

Ligestilling for unge

Stine Ingemann Jensen og Anne Richter fra Bibliotekskundskab og videnskommunikation har i løbet af semestret udviklet læremiddel om ligestilling, den nye samtykkelovgivning og bekæmpelse af vold og udnyttelse.

De to studerendes digitale undervisningsmateriale præsenterer – gennem bl.a. tekst, videoer og refleksionsøvelser - gymnasieelever for en række ligestillingsproblematikker. Og har et klart mål om at kvalificere gymnasieungdommen til at diskutere og reflektere over ligestilling. 

- Vi er begge meget interesserede i ligestilling, så da samtykkeloven kom i efteråret virkede det helt oplagt at arbejde med verdensmålet om ligestilling og gøre det relevant for danske unge, forklarer Anne Richter om ideen til deres projekt. 

Behov for kulturændringer

Og hendes projektmakker Stine Ingemann Jensen uddyber: 

- Arbejdet med projektet har virkelig fået bekræftet, hvor vigtigt det er at skabe mere opmærksomhed om emnet. Vi har både fået øjnene op for, hvor mange mennesker i Danmark der har oplevet overgreb eller krænkelser, og behovet for kulturændringer i forbindelse med samtykkeloven. Og bedre seksualundervisning i gymnasiet kunne være et virkelig godt sted at begynde. 

Samtidig har de to studerende fået meget ud af at arbejde både teoretisk og praktisk med verdensmålene.

- Teori er fedt, men det har også været fedt med afvekslingen i det her fag, hvor vi er blevet præsenteret for teori i undervisningen, som vi efterfølgende har kunnet arbejde med i vores læremiddel, siger Stine Ingemann Jensen. 

Og Anne Richter tilføjer: 
- Forløbet har også virkelig skabt en større forståelse hos mig af verdensmålene, og så har det været fedt at arbejde med noget, som resten af verden også arbejder med. 

Slut med plastik i havet

Franziska Fischer, Karina Lilholt Quebec og Kristine Marie Egmose Serup – også fra Bibliotekskundskab - har opbygget et digitalt og interaktivt læremiddel, som lærer skolebørn om at holde havet frit for plastik og andet affald og hvorfor det er vigtigt.

De har også har været dybt engagerede i både det praktiske og analytiske arbejde med deres verdensmål 5. 
Også selvom de allerede har arbejdet med verdensmålene en del gange i løbet af studiet.

- Selvom vi tydeligt kan mærke, at SDU har fokus på at arbejde med verdensmålene, det optræder mange steder for tiden, så er det en glimrende idé at arbejde med dem på denne måde, siger Kristine Marie Egmose Serup. 

Karina Lilholt Quebec uddyber:
-Det har givet rigtig god mening både at producere et læremiddel og arbejde med alle processerne bagved, selvom det også virkelig har krævet meget tid i løbet af semesteret. 

Og underviseren på faget, lektor Jens Jørgen Hansen fra IDK, er meget tilfreds med de studerendes indsats. 
- I de studerendes arbejde med at tilegne sig kompetencer som didaktiske designere og producenter af digitale læremidler har verdensmålene været en spændende inspiration i deres arbejdsproces, siger han og uddyber:

- Resultatet er en bred vifte af projekter om, hvordan man kan formidle bæredygtig udvikling. De studerende har virkelig lært, hvordan man kan give pædagogisk krop til verdensmålene og hvordan de kan levendegøres i forhold til konkrete målgrupper – lige fra eleverne i en skoleklasse til HR-medarbejderen i en virksomhed. 

Faget Didaktisk design og webproduktion udbydes igen i efterårssemestret 2021. 

Topfoto er fra læremidlet om plastik i havet. 

 
Redaktionen afsluttet: 17.12.2020