Skip to main content
Bevilling

5, 8 mio. kr. til forskning i vores forestillinger om fortiden

Lektor Sofie Kluge fra Institut for Kulturvidenskaber på SDU har netop modtaget en bevilling på 5,8 mio. kr. fra Velux Fondens kernegruppeprogram til at undersøge æstetikkens rolle i det historiske paradigme.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 26-09-2019

Der er stigende modsætninger mellem de akademiske begreber om historisk viden og konkurrerende propagandistiske, kunstneriske og folkelige forestillinger om fortiden, som peger på en større forandring i selve idéen om det historiske.

Det er udgangspunktet for forskningsprojektet Historier, som lektor Sofie Kluge fra Institut for Kulturvidenskaber på SDU netop har fået en Veluxbevilling på 5,8 mio. kr. til at gennemføre.

Fokus på historiske dramaer

I projektet sættes der fokus på den æstetisk-historiske kultur bl.a. de historiske dramaer, der blomstrede i Europa i 1550-1650. For man må bevæge sig tilbage til udgangspunktet for at forstå, hvad den aktuelle udfordring af det historiske paradigme handler om. Og udviklingen 1550-1650 inden for historieskrivning og historieteori kom til at præge moderne historisk metode og den moderne forestilling om historisk faktualitet på afgørende vis. 

Den æstetisk-historiske kultur, der dannede udgangspunkt for udviklingen, blandede dog selv fakta og fiktion på en måde, vi i dag ville opfatte som problematisk. Og i projektet betragtes de problemorienterede og publikumsinddragende tilgange til historien som et alternativt moderne historisk paradigme med relevante perspektiver for en gentænkning af historismen.

Se øvrige bevillinger

I alt har Veluxfonden i år uddelt 41 mio. kr. fra sit kernegruppeprogram til syv humanvidenskabelige forskningsprojekter på fem forskellige universiteter. Se hvem der ellers har modtaget Velux-bevillinger fra kernegruppeprogrammet her

Topfoto: Giammarco Boscaro

Redaktionen afsluttet: 26.09.2019