Skip to main content
Bevilling

Sproghjælp fra SDU til udsatte boligområder

Sprogforskere og filosoffer fra SDU skal give 0. klasserne i landets udsatte boligområder et sprogligt løft. Forskerne er netop blevet del af et konsortium under Undervisningsministeriet, som skal udvikle sprogprøver og sprogstimulering i 0. klasse.

Trods årtiers indsats, så halter mange tosprogede elever stadig fagligt efter deres dansksprogede klassekammerater. Som del af den nye indsats mod parallelsamfund vil Regeringen nu tage fat på problemet gennem sprogprøver, sprogstimulering og forældreindsats for 0. klasserne i landets udsatte boligområder.

Og filosofferne fra Filosofi i Skolen og sprogforskerne fra center for Sprog og Læring på SDU kommer til at spille en afgørende rolle i udviklingen af den nye indsats. De er nemlig del af konsortiet, som har vundet Undervisningsministeriets opgave Forsøgs- og udviklingsprogram med sprogprøver i 0. klasse. Der er afsat 4,4 mio. kr. til projektet.

 

Filosofisk sprogudvikling

Deloitte bliver hovedansvarlig for at rulle udviklingsprogrammet ud på landets skoler og samarbejder med SDU, UCL, UC Syd og UC Absalon om projektet.

Og SDU-lektor Laila Kjærbæk fra Center for Sprog og Læring, der står i spidsen for SDU’s bidrag sammen med lektor Caroline Schaffalitzky fra Filosofi, glæder sig til samarbejdet om projektet.

- Det kan blive så godt, fordi vi kan helt forskellige ting. Vi har stærke kompetencer inden for sprogtilegnelse og sprogvurdering, mens Filosofi i Skolen har stærke kompetencer inden for en interventionsform, der kan benyttes til sprogstimulering, fordi den udfordrer børn på en sjov måde til både at lytte til og producere sprog. Det er netop, når børnene arbejder med større sproglige enheder og mere abstrakt sprog og samtidig bliver udfordret kognitivt, at det virkelig rykker. Nyere forskning peger på at den gængse sprogtræning, hvor man sætter sig og øver eksempelvis bøjning af udsagnsord i datid med de børn, der har de udfordringer, er alt for simpel en løsning for disse børn. 

 

Prioriterer forældresamarbejde

Udviklingsprogrammet begynder med pilotforsøg på udvalgte skoler allerede i efteråret 2018, og udrulles i en tilrettet version fra efteråret 2019 til alle skoler, hvor mere end 30 pct. af børnene bor i et udsat boligområde.

Sprogprøverne har mødt kritik fra bl.a. Lærerforeningen og Skolelederforeningen, fordi man frygter, at det vil stigmatisere børnene allerede fra 0. klasse. SDU-lektor Laila Kjærbæk forstår godt kritikken, men er overbevist om, at konsortiet vil kunne fremlægge et projekt, der virker.

- Vi vil jo præge projektet og sikre os, at det er forskningsbaseret. Vi udarbejder sprogprøverne, så børnene synes, det er sjovt og rart og ikke oplever nederlag. Samtidig bliver sprogprøverne del af et bredere projekt, der også inkluderer sprogstimulering og forældreindsats. Og vi vil især prioritere et reelt forældresamarbejde, så ingen føler, at indsatsen bliver trukket ned over hovedet på børn og forældre. Meget forskning understreger nemlig, at forældresamarbejdet er centralt for at forbedre børnenes sprogindlæring, forklarer lektor Laila Kjærbæk.

 

Udviklingsprojektet er tilrettelagt, så 0. klasserne i udsatte boligområder gennemfører en sprogprøve fra begyndelsen af skoleåret. De børn som har sproglige udfordringer tilbydes herefter sprogstimulering og der skrues op for forældreindsatsen. Har børnene stadig sproglige udfordringer inden sommerferien tilbydes de en sommerskole med sprogstimulering. Hvis den sidste sprogprøve ikke bestås efter sommerferien, kan man ikke begynde i 1. klasse.

 

Læs mere om Filosofi i Skolen her

Mød forskerne

Lektor Laila Kjærbæk forsker især i børns sprogudvikling og sprogtilegnelse ved Center for Sprog og Læring på Institut for Sprog og Kommunikation, SDU. Lektor Caroline Schaffalitzky er bl.a. projektleder for forskningsprojektet Filosofi i Skolen på SDU, der forener praksis og forskning i filosofi med børn og udvikler tværfaglige forskningsprojekter på området. Hun er tilknyttet Filosofi på Institut for Kulturvidenskaber.

Redaktionen afsluttet: 31.05.2018