Skip to main content
corona-krise

SDU hjælper hjerneskadede med corona-information

Sprogforsker Jytte Isaksen, to studerende og en samarbejdspartner har lynoversat myndighedernes corona-information, så også patienter med store sproglige udfordringer kan følge retningslinjerne og få dæmpet frygten for coronasmitte.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 01-04-2020

Alle har brug for ekstra viden og kommunikation, nu coronavirus har lukket Danmark – og det meste af verden - ned. Særligt de sårbare grupper i samfundet har brug for en ekstra kommunikationsindsats – både for at forstå retningslinjerne og ikke komme til at sprede smitte og ikke mindst for at mindske den frygt, der nemt vokser sig stor i den ekstraordinær krise. 

Derfor handlede logopæd og SDU-forsker Jytte Isaksen, to af hendes studerende og Hammel Neurocenter hurtigt, da Sundhedsstyrelsen udsendte retningslinjer til alle danskere om, hvordan de skal forholde sig til coronavirus. 

De lynoversatte Sundhedsstyrelsens skrivelse, så det også kan forstås af de tusinder af afasipatienter, som Jytte Isaksen til daglig arbejder med at forbedre kommunikationen til. Efterfølgende er det afasi-venlige materiale sendt ud til hele Isaksens netværk af patientforeninger, logopæder i praksis, apopleksiafsnit i sundhedsvæsenet mm. 

Når sproget går i stykker

Hos afasipatienter er sproget gået i stykker på grund af skader i de sproglige områder af hjernen, det gør det yderst vanskeligt at kommunikere med omverdenen. Derfor er det selvfølgelig ekstra vigtigt at tilpasse den officielle kommunikation om corona-virus til denne patientgruppe. 

- Lige nu er alle optaget af liv og død, men det er værd at huske, at kommunikationen binder det hele sammen, og der er mange forskellige sproglige barrierer, som skal overvindes. De fleste afasipatienter forstår slet ikke, hvad der bliver sagt på pressemøder og skrevet i officielle breve, så der kan nemt opstå endnu mere frygt hos dem i den her situation, forklarer Jytte Isaksen, der er adjunkt ved Institut for Sprog og Kommunikation på SDU. 

Hun forklarer videre, at nedlukningen af det danske samfund også har store konsekvenser for afasiramtes hverdag. 

- Som for alle mulige andre, så foregår der ikke super meget for afasipatienter lige nu, hverken behandling eller aktiviteter, de normalt deltager i. Det gør det ekstra vigtigt, at vi sikrer en kommunikationsvej, så de også får hjælp til at forstå situationen og hvorfor og hvordan den påvirker deres hverdag.

Positiv modtagelse

Corona-materialet fra SDU er blevet taget meget godt imod. Både fra patientforeningerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen, som har delt materialet på deres hjemmesider og sociale medier, og logopæder, der arbejder med afasipatienter. Den ene af de logopædi-studerende har også delt materialet, hvor hun arbejder som frivillig med afasi-ramte, og har fået positiv feedback fra patienterne.

Jytte Isaksen og hendes samarbejdspartnere har også udarbejdet afasivenligt materiale ud fra Sundhedsstyrelsens råd om mental sundhed under coronakrisen til at dele med relevante patientgrupper. 

Materialet  med retningslinjer er tilgængeligt her  og  de gode råd om mental sundhed under krisen er tilgængelige her

De kan deles og bruges af alle. Måske borgere med demens eller andre kognitive udfordringer også kunne have glæde af materialet, der i korte sætninger, stor skrift og med meget billedmateriale forklarer om corona-retningslinjerne.


Kort om afasi og hjerneskade

Over 120.000 danskere lever med en hjerneskade, ca. 75.000 af dem pga. apopleksi (slagtilfælde) og ca. 47.000 pga. andre former for hjerneskade.

Hvert år indlægges ca. 20.000 voksne og ca. 1500 børn med en skade på hjernen.

En tredjedel af de patienter, der rammes af apopleksi (slagtilfælde), oplever skader i det sproglige område af hjernen. Det kaldes afasi.


Mød forskeren

Jytte Isaksen er adjunkt ved Institut for Sprog og Kommunikation. Hun forsker og underviser både studerende og sundhedsfagligt personale i, hvordan man forbedrer kommunikationen til afasi-ramte.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 01.04.2020