Skip to main content
optag

1365 tilbudt optag på SDU’s humanistiske uddannelser

Trods vigende søgning til de humanistiske uddannelser på SDU, er dekanatet tilfreds med optaget.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 20-08-2018

Når undervisningen går i gang igen til september, bliver det med omkring 1365 håbefulde nye studerende i undervisningslokalerne. Det antal ansøgere fik nemlig tilbudt plads på en humanistisk uddannelse på SDU 28. juli. Det endelige optagelsestal kender vi dog først 1. oktober. Her opgøres optaget officielt, idet der tages højde for både; at nogle uddannelser har åbent for optag i en 2. runde, at nogle ansøgere vælger at takke nej til studiepladsen og at andre falder fra allerede i løbet af den første måned.

 

Trods vigende søgning, ser Optag 2018 fornuftigt ud, hvis man spørger dekanatet på Det Humanistiske Fakultet. Dekan Simon Møberg Torp er godt tilfreds med, at ansøgertallet til de humanistiske uddannelser på SDU ”kun” faldt med 6 pct., når man fraregner de lukkede uddannelser.

- I betragtning af de faldende studenterårgange og massivt pres på de studerende for at vælge tekniske og naturvidenskabelige uddannelser frem for humaniora, så er det gået meget bedre end man kunne have frygtet.

 

Optag som forventet

Samtidig glæder prodekan Lars Grassmé Binderup sig over, at optaget i store træk har artet sig, så nedgangen i søgningen er faldet på uddannelser, hvor der i forvejen var rigeligt med ansøgere til de udbudte studiepladser.

- Det antal studerende, vi optager i år, ender heldigvis samlet set med ikke at være væsentligt lavere end det, vi i forvejen havde forventet at skulle gå ned til på grund af dimensioneringen, forklarer prodekan Lars Grassmé Binderup.

 

Dog er der også mindre ærgrelser. Blandt andet levede søgningen til Amerikanske studier, Interkulturel pædagogik og Religionsstudier ikke op til forventningerne. Amerikanske Studier havde 29 ansøgere færre end i 2017, mens 21 færre søgte ind på Religionsstudier i forhold til sidste år.

Men prodekan Lars Grassmé Binderup peger her på, at det tegner til, at der vil blive rettet på det vigende 1. runde optag. En række uddannelser på Humaniora har nemlig haft åbent for optag i den såkaldte 2. runde, og her er der god søgning.

 

Tysk i fremgang

Den mest bemærkelsesværdige fremgang ved Optag 2018 tegner Tysk sig for. Faget har - både på de kultursproglige og erhvervssproglige uddannelser - de seneste år været præget af lavt optag. Men i år steg søgningen med 44 pct., og SDU har pt. i år optaget 20 studerende på Tysk og 19 på International Virksomhedskommunikation med tysk. Og også her tegner det til, at der vil komme endnu flere nye ansøgere i 2. runde.

Også andre uddannelser, bl.a. Litteraturvidenskab i Odense og Designkultur i Kolding, oplevede stigende søgning i år.

Se optagelsestallene for alle SDU's uddannelser her

Redaktionen afsluttet: 20.08.2018