Skip to main content
Nyt center

SDU opretter nyt center for kultur og teknologi

Teknologier former vores kultur og samfund – og det skal vi debattere og undersøge langt mere. Det er udgangspunktet for SDU’s nye Centre for Culture and Technology, der åbner 6. november.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 02-11-2020

Din hverdag er fyldt med teknologi - lige fra mobilen vækker dig om morgenen, til du tjekker de seneste nyheder eller Instagram-feedet inden sengetid. Og sådan var det faktisk også for dine forældre, det var bare nogle andre teknologier, der formede deres hverdag.

Og teknologierne gør langt mere end bare at sige klonk, når man banker på dem. De forandrer vores samfund og kultur, og det er der brug for at tale om, undersøge og debattere langt mere.

Teknologi forandrer

Det mener i hvert fald professor MSO Kathrin Maurer. Hun står i spidsen for SDU’s nye Centre for Culture and Technology, der åbner 6. november med et online-seminar, der dykker ned i, hvad kunstig intelligens egentlig er.

I det nye center vil man søge tværfaglige svar på, hvordan teknologier former vores kultur – og omvendt.

- Både bilen, radioen, internettet og robotten har på forskellig vis forandret menneskers hverdag og interaktion og formet vores kulturelle forestillinger – ligesom vores kulturelle forestillinger er med til at forme nye teknologier, forklarer Kathrin Maurer.

Derfor er de humanistiske videnskaber vigtige at inddrage i forståelsen af ny teknologi, understreger lederen af det nye center:

- Fx har utrygheden ved kunstige mennesker rødder helt tilbage til græsk mytologi og litteraturklassikere som Frankenstein. Litteratur, kunst, historie, filosofi og humanvidenskaberne generelt har meget indsigt at byde på i forhold til, hvordan mennesker anskuer og repræsenterer teknologi. Et historisk blik på teknologier kan pege på ting, vi måske overser i nutidens syn på den teknologiske udvikling, siger Kathrin Maurer.

Blik for muligheder og udfordringer

Indtil nu er forskere fra bl.a. Historie, SDU’s Dronecenter, Medievidenskab Designstudier, Litteraturvidenskab, Filosofi, Sprogvidenskab involveret i det nye center, og på sigt vil man gerne have endnu flere forskellige fagligheder med ombord.

- I centret håber vi at kunne opbygge et netværk af både forskere, ingeniører, teknikere, investorer og produktdesignere, så de konkrete erfaringer med teknologier også bliver en del af vores forskning i samspillet mellem teknologi og kultur, forklarer Kathrin Maurer om centrets tværfaglige ambitioner.

For selvom – eller måske netop fordi - det menneskelige syn på teknologier oftest svinger mellem frygt og fascination, så er man i det nye center optaget af at undersøge nye teknologier både konstruktivt og kritisk og se både mulighederne og udfordringerne.

Brug for hinanden

Og her er der i høj grad brug for den humanistiske tilgang, understreger Kathrin Maurer:

- Især med kunstig intelligens, hvor teknologierne begynder at skabe ny viden og betydninger, er der virkelige grund til, at humaniora kaster den tøvende tilgang væk og bruger sin ekspertise på det teknologiske område.

Centre for Culture and Technology åbner officielt 6. november med et online-seminar fra 15-17, hvor Mercedes Bunz, leder af Department of Digital Humanities ved Kings College i London, holder forelæsningen ”Misunderstandings of AI”.

Se mere om centret og dets kommende events her

Mød centerlederen

Kathrin Maurer er professor MSO ved Institut for Kulturvidenskaber og leder af det nye Centre for Culture and Technology. Hun forsker pt. især i teknologi og æstetik og står i spidsen for DFF-projektet ” Drone Imaginaries and Communities”.

kontakt

Redaktionen afsluttet: 02.11.2020