Skip to main content

Konference om skriveudviklinger i gymnasiet

I anledning af bogudgivelsen Skriveudviklinger i gymnasiet inviterer forskergruppen Faglighed og skriftlighed til konference.

Konferencen retter sig mod gymnasielærere, lærere fra udskolingen i folkeskolen og alle andre med interesse for skrivning og skriftlighed i gymnasieskolen, i overgangen fra folkeskolen til gymnasieskolen og i overgangen fra gymnasieskolen til de videregående uddannelser.

Det er et hovedtema i Skriverudviklinger i gymnasiet at skriverudvikling er meget tæt forbundet med skriveudvikling. Forskergruppen har undersøgt, hvordan eleverne forstår sig selv som skrivere, hvordan deres identifikationsmønstre forandrer sig over tid, og hvordan disse mønstre forbinder sig med udviklinger af deres faglige tekster.

På konferencen vil forskergruppen at præsentere deres observationer og fund og diskutere forskningens didaktiske perspektiver.

Derudover vil deltagerne få mulighed for at høre om forskningsbaserede skoleudviklingsprojekter i Faglighed og skriftligheds netværksprojekt og om andre forskningsprojekter i forlængelse deraf.

Konferencen byder også på flere workshops om blandt andet store skriftlige opgaver i gymnasiet, skrivekriser i overgangen til gymnasiet, kreativitet i elevskrivning og noteskrivning.

Skriverudviklinger i gymnasiet er forskergruppens tredje bogudgivelse. Tidligere har gruppen udsendt Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse (2014) og Elevskrivere i gymnasiefag (2015).

Konferencen finder sted d. 12. Januar 2017 kl. 10-16 på Syddansk Universitet.

Redaktionen afsluttet: 21.12.2016