Skip to main content
DA / EN

320 gymnasielærere henter ny viden på SDU

’Faglighed og skriftlighed - Fund og Perspektiver’ er titlen på en velbesøgt konference, som præsenterer forskningsresultater fra et stort projekt, der har undersøgt, hvordan gymnasieelever udvikler skrivekompetencer og skriveridentiteter gennem deres gymnasiale uddannelse

320 konferencegæster, hvoraf langt de fleste er gymnasielærere, er samlet på SDU i dag, 21. januar, til en konference arrangeret af Institut for Kulturvidenskaber. Her skal de høre om de nyeste forskningsresultater inden for hvorledes skoleskrivningen erfares og bruges af elever på de gymnasiale uddannelser.

Formålet med konferencen er at dele observationer og fund med brugerne af forskningen, at afprøve om forskernes studier har genkendelighed og relevans for gymnasiets lærere, og at diskutere didaktiske perspektiver af observationer og analyser.

- Skrivning er en nøglekompetence i dagens samfund. En vigtig årsag til dette er den teknologiske udvikling i kommunikationsmedierne, som grundlæggende har ændret skriftlighedens karakter og praksisformer, og som har øget skriftlighedens udbredelse og betydning dramatisk, siger professor Ellen Krogh, der leder forskergruppen Faglighed og skriftlighed.

Det er imidlertid også karakteristisk at der mangler systematisk viden om hvad tekstsamfundet har af konsekvenser i et fagligt perspektiv. Hvad betyder de øgede krav om skriftlig kompetence for den enkelte i et læringsbiografisk perspektiv, og hvordan håndteres tekstsamfundet i fag og uddannelser?

Formålet med forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed er at belyse disse spørgsmål gennem en kvalitativ undersøgelse af skriftbrug i gymnasiale uddannelser.

Redaktionen afsluttet: 21.01.2015