Skip to main content
DA / EN

SDU trækker stor konference til Norden som de første

Det er lykkedes professor Ellen Krogh på Institut for Kulturvidenskaber at få stor international forskerkonference om modersmålsundervisning til SDU.

Med 288 deltagere fra 6 kontinenter og 38 lande danner Syddansk Universitet i starten af juni ramme om den modersmålsdidaktiske konference Languages, Literatures, and Literacies.

Konferencen holdes for 10. gang og markerer således 20 års jubilæum for forskningsnetværket IAIMTE (The International Association for the Improvement of Mother Tongue Education).

Det modersmålsdidaktiske forskningsfelt er i vækst i disse år hvor ’literacy’ har stor uddannelsespolitisk opmærksomhed, hvor nationale litteraturer kalder på globale perspektiver, og hvor de digitale kommunikationsformer udvider og ændrer forståelsen af læsning og skrivning. 

Det er første gang, konferencen holdes i Norden, og det er i sig selv en stærk markering at 121 nordiske modersmålsforskere deltager i konferencen i Odense. Hidtil har den nordiske deltagelse i disse konferencer været relativt begrænset. Nordisk modersmålsdidaktisk forskning har meget at bidrage med til forskningsfeltet, og konferencen tilbyder en mulighed for i højere grad at åbne den nordiske forskning mod verden og for at skabe nye netværk og publiceringsmuligheder. 

Deltagerne på konferencen skal gennem præsentationer og diskussioner udveksle forskningsresultater inden for modersmålsdidaktiske områder som sprog, litteratur, læsning, skrivning, mundtlighed.

IAIMTE har et særligt fokus på unge forskere, og forud for hovedkonferencen arrangeres en prækonference hvor 22 stipendiater fra hele verden vil deltage i masterclasses om deres projekter.

Konferencen arrangeres af Ellen Krogh (chair), Nikolaj Frydensbjerg Elf, Tina Høegh og Anke Piekut i samarbejde med Kristine Kabel fra Århus Universitet og finder sted 3.-5. juni.

Redaktionen afsluttet: 28.05.2015