Skip to main content
DA / EN

Lektor optaget i Young Academy of Europe

Søren Frank fra Institut for Kulturvidenskaber er blevet en del af en international sammenslutning af yngre europæiske topforskere

Lektor Søren Frank er blevet optaget i Young Academy of Europe (YAE) for en 5-årig periode.

YAE er en sammenslutning af yngre europæiske topforskere fra alle videnskabelige områder med høje videnskabelige kvalifikationer på internationalt niveau.

Organisationens formål er bl.a. at fungere som et forum, hvor europæisk forskning og forskningspolitik drøftes fra yngre forskeres synsvinkel med henblik på at dele erfaringer på tværs af lande og discipliner.

Derudover arbejder organisationen med at støtte yngre europæiske forskeres karrieremuligheder og sikre at europæisk forskningspolitik tilgodeser yngre forskeres muligheder.

- Jeg regner med at kunne bidrage til at påvirke europæisk forskningspolitik i rigtig retning – YAE er en platform, der lyttes til – og her tænker jeg specielt på humanioras rolle, som ofte negligeres, siger Søren Frank.

Redaktionen afsluttet: 18.03.2015